80373: Έρευνα για την βιολογική αξία των προϊόντων (οίνος,σταφίδα) και των παρα-προϊόντων του σταφιλιού από τα νησιά του Ιονίου MIS 5006536
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σαμαράς Ιωάννης
Έρευνα για την βιολογική αξία των προϊόντων (οίνος,σταφίδα) και των παρα-προϊόντων του σταφιλιού από τα νησιά του Ιονίου MIS 5006536
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ40 «Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της αγροδιατροφής» Α/Α ΟΠΣ: 1934
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Προϋπολογισμός: 102.345,34 €
Ακρωνύμιο: GRA.PRO.ION

Στο πλαίσιο του έργου "Έρευνα για την βιολογική αξία των προϊόντων (οίνος,σταφίδα) και των παρα-προϊόντων του σταφιλιού από τα νησιά του Ιονίου" μελετώνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν τα προϊόντα των Ιόνιων νήσων που προκύπτουν από το σταφύλι (κρασί, σταφίδα). Συγκεκριμένα επιλέχθηκαν ποικιλίες λευκών/κόκκινων κρασιών καθώς και σταφίδας, έγινε η παραλαβή των βιοδραστικών συστατικών τους και εξετάστηκαν οι βιολογικές τους ιδιότητες με σκοπό να αναδειχθεί η διατροφική τους αξία. Παράλληλα παραλήφθηκαν παρά-προϊόντα που προκύπτουν από την διαδικασία της οινοποίησης,έγινε η παραλαβή των συστατικών τους και εξετάστηκαν οι βιολογικές τους ιδιότητες με σκοπό να αποτελέσουν φτηνή πηγή βιοδραστικών συστατικών για άλλες εφαρμογές.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας