80371: Τεχνολογία για την Ενεργοποίηση Ανοιχτής Πόλης OCTANE
ITALY
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τσώχου Αγγελική
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ελλάδα - Ιταλία ΕΣΠΑ 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 209.610,00
Έργο Φορέα: ΟCTaNe GREECE-ITALY 2014-2020
Ακρωνύμιο: OCTaNe
Είναι Κεντρικό Υποέργο

Enhance visitor's experience by developing and diffusing a mobile application that allows the visitor to walk around the city as if it was an open museum. On the one hand the project will allow the visitor to discover interesting cultural and natural sites while on the other hand the project will enable visitor's smart navigation in the city. The visitor will have the opportunity to discover cultural and natural sites that match her/his interests, to learn about the city's architecture, culture and history, as well as daily routine of the habitants The key characteristic of the mobile application is the inextricable connection among visitor's navigation, visual contact with the point of interest and information provision.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας