80370: Ερευνητική Υποδομή για την Ανάπτυξη Βιοδιεργασιών Τροφίμων και την Εκμετάλλευση Καινοτομιών - Food Innovation RI MIS 5027222
COMPETITIVNESS
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κοψαχείλης Νικόλαος
Ερευνητική Υποδομή για την Ανάπτυξη Βιοδιεργασιών Τροφίμων και την Εκμετάλλευση Καινοτομιών - Food Innovation RI MIS 5027222
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: 088 «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας - Β Κύκλος» Α/Α ΟΠΣ: 2525
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Προϋπολογισμός: 250.000,00 €
Ακρωνύμιο: Food Innovation RI

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη Ερευνητικής Υποδομής (ΕΥ) με τίτλο «Ερευνητική Υποδομή για την Ανάπτυξη Βιοδιεργασιών Τροφίμων και την Εκμετάλλευση Καινοτομιών» το ερευνητικό προσωπικό της οποίας προέρχεται από τα Πανεπιστήμια Πατρών, Ιωαννίνων, Αθηνών, Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Χαρικόπειου, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Ιονίου Πανεπιστημίου (πρω΄ώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων). Οι στόχοι της ΕΥ στην έρευνα για την ανάπτυξη καινοτόμων βιοτεχνολογιών τροφίμων ήταν: (i) η αναβάθμιση των εργαστηρίων, (ii) η βιωσιμότητα της ΕΥ, (iii) η έρευνα για καινοτομίες στα τρόφιμα, (iv) η προσβασιμότητα των επιχειρήσεων στην ΕΥ, (v) υψηλού επιπέδου θέσεις εργασίας, (vi) η διεθνής δικτύωση. Οι θεματικές προτεραιότητες της ΕΥ ήταν: (1) δράσεις επίδειξης τεχνολογιών, (2) προστιθέμενη αξία από καινοτόμες βιοτεχνολογίες-τεχνολογίες τροφίμων και προϊόντα, (3) εκμετάλλευση ώριμων καινοτομιών, (4) καινοτομίες σε νανο- και μικρο-πορώδη υλικά και βιοδιεργασίες κυττάρων/ενζύμων, (5) πρωτεϊνική μηχανική, (6) μοριακές έρευνες, (7) νέα βιοδιυλιστήρια, (8) εκμετάλλευση των πιτύρων δημητριακών με νέα τεχνική, (9) υψηλής προστιθέμενης αξίας χημικά από υποπροϊοντα τροφίμων.

Το έργο αρχικού συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000,00€ υλοποιήθηκε μέσω εννέα (9) Υποέργων εκ των οποίων το Υποέργο 07 "Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων βιο-οικονομίας για τη βιομηχανία τροφίμων μέσω της αξιοποίησης βιομηχανικών παραπροϊόντων" υλοποιήθηκε από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με αντικείμενο την Αξιοποίηση παραπροϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων για παραγωγή (μεταξύ άλλων) βιοεπιφανειοδραστικών ουσιών, εδώδιμων βιοφίλμ και ελαιοπηκτωμάτων με καινοτόμες εφαρμογές σε τρόφιμα. Αναλυτικότερα: 1.Αξιοποίηση τυρογάλακτος και αποβλήτων καφέ για την παραγωγή βιοεπιφανειοδραστικών ουσιών. 2. Αξιοποίηση τυρογάλακτος και αποβλήτων καφέ και εσπεριδοειδών για την παραγωγή εδώδιμων επικαλυπτικών μέσων (φιλμ). 3. Αξιοποίηση αποβλήτων καφέ και εσπεριδοειδών για την παραγωγή ελαιοπηκτωμάτων.

 


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας