80367: Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων(MIS) 5032696
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τζαννάτος Ερνέστος-Σπυρίδων
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Προϋπολογισμός: 261.771,98
Έργο Φορέα: Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Αφορά σε υποστηρικτικές δράσεις που στοχεύουν στην αποτελεσματική και ποιοτική πρακτική άσκηση των φοιτητών του Ιδρύματος, μέσω της διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης του γραφείου πρακτικής άσκησης, της δικτύωσης, της προβολής και δημοσιότητας και της αξιολόγησης της εφαρμογής της Πρακτικής άσκησης.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας