80365: Απόκτηση Ακαδημαικής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2018-2019 στο ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Φλώρος Ανδρέας
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Προϋπολογισμός: 292.820,00
Έργο Φορέα: Απόκτηση Ακαδημαικής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2018-2019 στο ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Είναι Κεντρικό Υποέργο

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, μέσω της διδασκαλίας μαθημάτων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Ειδικότερα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο αντιστοιχούν συνολικά 22 θέσεις ωφελουμένων. Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
• Πρόσληψη Νέων Επιστημών Κατόχων Διδακτορικού στους οποίους θα ανατεθεί η διδασκαλία
μαθημάτων σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης ΕΔΒΜ82
• Απόκτηση αυτοδύναμης διδακτικής εμπειρίας νέων επιστημόνων κατόχων διδακτορικού διπλώματος
• Ενίσχυση και υποστήριξη του διδακτικού έργου που παρέχεται από τα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας