80364: Ψηφιακή πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών εκπαιδευτικού πολιτιστικού τουρισμού με την χρήση τεχνικών μικτής πραγματικότητας, επαυξημένης πραγματικότητας και παιγνιοποίησης MIS 5031679
COMPETITIVNESS
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βλίζος Σταύρος
Ψηφιακή πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών εκπαιδευτικού πολιτιστικού τουρισμού με την χρήση τεχνικών μικτής πραγματικότητας, επαυξημένης πραγματικότητας και παιγνιοποίησης MIS 5031679
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» - Β Κύκλος Α.Π.:1596/Β1/340
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Προϋπολογισμός: 281.679,07 €
Ακρωνύμιο: AMREP

Σκοπός της πλατφόρμας AMREP είναι η ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών εκπαιδευτικού πολιτιστικού τουρισμού με την χρήση τεχνικών μικτής πραγματικότητας, επαυξημένης πραγματικότητας και σοβαρών παιχνιδιών με εφαρμογή στην ανασκαφή ενός αρχαιολογικού χώρου με κύριο στόχο την μεταφορά της βιωματικής εμπειρίας μέσω εστιασμένης εκπαιδευτικής μεθοδολογίας της ανασκαφής ενός αρχαιολογικού χώρου σε φοιτητές, μαθητές και «πολιτιστικούς» τουρίστες.

Οι εφαρμογές θα είναι δυναμικές και θα δημιουργούνται και διαχειρίζονται από μία κεντρική πλατφόρμα τεκμηρίωσης ευρημάτων σε τρισδιάστατο περιβάλλον που θα έχει τα εξής δύο υποσυστήματα: α) υποσύστημα ανάπτυξης εκπαιδευτικών εφαρμογών μικτής πραγματικότητας β) υποσύστημα ανάπτυξης εκπαιδευτικών εφαρμογών σε μορφή αφήγησης αξιοποιώντας τεχνικές επαυξημένης πραγματικότητας και παιγνιοποίησης.

Το έργο αρχικού προϋπολογισμού 607.824,00€ υλοποιήθηκε με την σύμπραξη των Φορέων: Τεχνική Πληροφορική-Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, CloudwareQ ΙΚΕ, Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου (μέσω του ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου).


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας