80363: ΑΝάπτυξη ΤεχνολογΙών Και μεθόδων διαΛειτουργικότητας δΕδομένων πολΙτιστικού Αποθέματος -Αντίκλεια
COMPETITIVNESS
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μυλωνάς Φοίβος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 300.000,00
Έργο Φορέα: ΑΝάπτυξη ΤεχνολογΙών Και μεθόδων διαΛειτουργικότητας δΕδομένων πολΙτιστικού Αποθέματος -Αντίκλεια
Ακρωνύμιο: ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ
Είναι Κεντρικό Υποέργο

Εκμετάλλευση του μεγάλου όγκου ψηφιοποιημένων πολιτιστικών δεδομένων ( που είναι διαθέσιμος στο Διαδίκτυο ) συνδυάζοντας καινοτόμα ερευνητικά αποτελέσματα στους τομείς της α) αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικής, β) μαζικών δεδομένων και γ) της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή. Τα ερευνητικά αυτά αποτελέσματα, καθώς και υπάρχοντα εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί σε ακαδημαϊκό περιβάλλον, θα αξιοποιηθούν οδηγώντας στη σχεδίαση και ανάπτυξη (prototype) ενός καινοτόμου λογισμικού, το οποίο υποστηρίζει την ανάκτηση, οργάνωση και δημιουργική επανάχρηση ψηφιακών πολιτιστικών δεδομένων, ανοίγοντας πολλές δυνατότητες οικονομικής αξιοποίησής του στους κλάδους του πολιτισμού και του τουρισμού.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας