80363: ΑΝάπτυξη ΤεχνολογΙών Και μεθόδων διαΛειτουργικότητας δΕδομένων πολΙτιστικού Αποθέματος MIS 5030954
COMPETITIVNESS
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μυλωνάς Φοίβος-Απόστολος
ΑΝάπτυξη ΤεχνολογΙών Και μεθόδων διαΛειτουργικότητας δΕδομένων πολΙτιστικού Αποθέματος MIS 5030954
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» - Β Κύκλος
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 300.000,00€
Ακρωνύμιο: ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ

Ως αποτέλεσμα της εκτεταμένης δουλειάς που έχει καταβληθεί από διάφορους φορείς τα τελευταία χρόνια (μουσεία, εθνικά αρχεία, βιβλιοθήκες, αρχαιολογικές σχολές κτλ.), αλλά και της συνεισφοράς απλών χρηστών, σήμερα υπάρχει διαθέσιμος στο διαδίκτυο ένας μεγάλος όγκος ψηφιοποιημένων πολιτιστικών δεδομένων. Παρόλες τις μεγάλες δυνατότητες που ανοίγονται για την αξιοποίηση του υλικού αυτού σε πλήθος εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού, του τουρισμού, της δημιουργικής επανάχρησης, του μάρκετιγκ κ.ά., τα ψηφιοποιημένα δεδομένα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτα. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς, είτε πρόκειται για ιδιωτικές εταιρείες (π.χ. τουριστικές επιχειρήσεις, εταιρείες ανάπτυξης εφαρμογών, δημιουργικές βιομηχανίες) είτε δημόσιους οργανισμούς (π.χ. περιφέρειες, υπουργεία, μουσεία), συνήθως δεν έχουν τη γνώση και τα μέσα που απαιτούνται για να αποκομίσουν οφέλη από τα διαθέσιμα πολιτιστικά δεδομένα (ανοικτά ή όχι) ανάλογα με τους στόχους τους. Από την άλλη μεριά, σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά καθώς και στα πλαίσια πρόσφατων ερευνητικών έργων έχουν προταθεί και δοκιμαστεί σε περιβάλλον εργαστηρίου καινοτόμες ιδέες για το πώς αλγόριθμοι και τεχνολογίες πληροφορικής μπορούν να εφαρμοστούν για να διευκολύνουν την ανάκτηση, ανάλυση, οργάνωση και πρωτότυπη αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων πολιτιστικού χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ έργο προτείνει τον συνδυασμό έρευνας αιχμής στους τομείς της αναπαράστασης γνώσης και συμπερασμού, μαζικών δεδομένων και της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων και λογισμικού που αξιοποιεί με έξυπνο τρόπο πολιτιστικά δεδομένα. Για το σκοπό αυτό, το έργο βασίστηκε στη συνεργασία της εταιρείας ΙΤ Soliddop, η οποία παρέχει υπηρεσίες στον τομέα της πληροφορικής, με έμπειρους ερευνητές από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ) και το Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου. Τελικός στόχος ήταν α) η ανάπτυξη υπηρεσιών υποδομής (ΑPI) που απευθύνονται σε δημιουργούς εφαρμογών και β) μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για την αναζήτηση, παρουσίαση και δημιουργική επανάχρηση πολιτιστικού περιεχομένου όπως τη δημιουργία ψηφιακών εκθέσεων και αφηγήσεων καθώς και το λανσάρισμα διαδικτυακών εκστρατειών πληθοπορισμού με στοιχεία παιχνιδοποίησης.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας