80359: Ενδυνάμωση Ικανοτήτων και δικτύων γραφείων διασύνδεσης, αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και υποστήριξη επιχειρήσεων MIS 5003281
ITALY
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αυλωνίτης Μάρκος
Ενδυνάμωση Ικανοτήτων και δικτύων γραφείων διασύνδεσης, αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και υποστήριξη επιχειρήσεων MIS 5003281
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ελλάδα - Ιταλία ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: 1st Call for Ordinary Project Proposals Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 158.743,18 €
Ακρωνύμιο: Ilonet

Το έργο "Fostering capacities and networking of industrial liaison offices, exploitation of research results and business support" με ακρωνύμιο ILONET προωθεί την ανάπτυξη ενός Διασυνοριακού Δικτύου Δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας.  Υπό την αιγίδα του έργου, οργανώθηκε ένα δίκτυο από γραφεία TTOs από τον ακαδημαϊκό/ ερευνητικό χώρο στις επιχειρήσεις με χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων το οποίο προσφέρει ευρύτητα τομέων και ευκαιριών και προς τις δυο κατευθύνσεις. Επίσης, ενισχύεται η δυνατότητα μετακίνησης ανθρωπίνου δυναμικού παρέχοντας ευκαιρίες τόσο στους νέους ερευνητές όσο και στον επιχειρηματικό κόσμο να εξελιχθούν.

Το έργο αρχικού προϋπολογισμού 775.057,00€ υλοποιήθηκε με την σύμπραξη των Φορέων: Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Πανεπιστημίου, το  University of Bari Aldo Moro και το Regional Agency for Technology and Innovation της Ιταλίας.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας