80358: Κοινές Πρωτοβουλίες για την Ενίσχυση του Τουριστικού Προϊόντος των περιοχών του Προγράμματος μέσω Κινηματογράφου CIAK
ITALY
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παναγόπουλος Μιχάλης
Κοινές Πρωτοβουλίες για την Ενίσχυση του Τουριστικού Προϊόντος των περιοχών του Προγράμματος μέσω Κινηματογράφου CIAK
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ελλάδα - Ιταλία ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: 1st Call for Ordinary Project Proposals Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Προϋπολογισμός: 178.784,81 €
Ακρωνύμιο: CIAK

Το έργο Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema - CIAK  είναι να προωθήσει την αξιοποίηση των εμπλεκόμενων περιοχών της Απουλίας και των Ελληνικών Περιφερειών με την εφαρμογή πρωτοβουλιών που συνδέονται με τον οπτικό-ακουστικό τομέα όπως η παραγωγή ταινιών μικρού μήκους, η διοργάνωση εργαστηρίων σεναριογραφίας και κινηματογραφικών φεστιβάλ. Έτσι δημιουργείται η ευκαιρία για τις περιοχές αυτές να γίνουν ευρύτερα γνωστές και να αναδειχθεί η ελκυστικότητα των τόπων, καθώς και η ιστορική και φυσική ομορφιά τους ως καταλύτες για την τουριστική τους ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, το CIAK στοχεύει στην ενίσχυση της διασύνδεσης του οπτικοακουστικού τομέα με τις ελληνικές Περιφέρειες οι οποίες συμμετέχουν σε αυτό (Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων), μέσα από στοχευμένες δράσεις που θα απευθύνονται σε επαγγελματίες του χώρου όπως οργάνωση- λειτουργία Film office ή εκπαιδευτικά σεμινάρια σεναριογραφίας, οργανωμένες δράσεις προβολής (φεστιβάλ) ανά περιφέρεια και χρηματοδότηση παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού.

Βασικό σκοπό του έργου αποτελεί η προσέλκυση σημαντικών διεθνών επενδυτικών  φορέων  στον τομέα της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Επίσης, βασική επιδίωξη του έργου είναι να προωθήσει την αξιοποίηση των εμπλεκόμενων περιοχών της Απουλίας και των Ελληνικών Περιφερειών με την εφαρμογή πρωτοβουλιών που συνδέονται με τον οπτικό-ακουστικό τομέα όπως η παραγωγή ταινιών μικρού μήκους, η διοργάνωση εργαστηρίων σεναριογραφίας και κινηματογραφικών φεστιβάλ. Έτσι δημιουργείται η ευκαιρία για τις περιοχές αυτές να γίνουν ευρύτερα γνωστές και να αναδειχθεί η ελκυστικότητα των τόπων, καθώς και η ιστορική και φυσική τους ομορφιά ως καταλύτες τουριστικής ανάπτυξης.

Το κύριο αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών και η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης α) μέσω της δημιουργίας άμεσων κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων λόγω της προσέλκυσης παραγωγής οπτικοακουστικών παραγωγών ή συναφών δράσεων, και β) μέσω της αύξησης του αριθμού των επισκεπτών καθώς και μέσω της τόνωσης νέων βιώσιμων υπηρεσιών για τους επισκέπτες/τουρίστες. Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες του έργου θα δημιουργήσουν οφέλη για τις τοπικές κοινότητες, τον τουρισμό και τους φορείς εκμετάλλευσης της οπτικοακουστικής παραγωγής. Επιπλέον, το έργο CIAK επιτρέπει τη μεταφορά αναγνωρισμένων καλών πρακτικών από πιο έμπειρες σε λιγότερο έμπειρες περιφέρειες, αλλά και μεθόδων που χρησιμοποιούνται στις συμφωνίες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.

Συνοπτικά, το CIAK θα επιτρέψει στους φορείς χάραξης πολιτικής στον τομέα του τουρισμού και της οπτικοακουστικής παραγωγής να συνεργαστούν για πρώτη φορά, γεφυρώνοντας έτσι το υφιστάμενο χάσμα της γνώσης, κατανοώντας τα οικονομικά οφέλη της διατομεακής συνεργασίας για τις Περιφέρειές τους και εφαρμόζοντας νέα μοντέλα για την προώθηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσω οπτικοακουστικών μέσων και προϊόντων.

Το έργο με αρχικό προϋπολογισμό 888.796,70 € υλοποιήθηκε με την σύμπραξη των Φορέων: Ίδρυμα Κινηματογραφικής Επιτροπής της Απουλίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Πανεπιστήμιου, Περιφέρεια Aπουλίας – Συνεργαζόμενος Εταίρος.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας