80358: Κοινές Πρωτοβουλίες για την Ενίσχυση του Τουριστικού Προϊόντος των περιοχών του Προγράμματος μέσω Κινηματογράφου CIAK
ITALY
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παναγόπουλος Μιχάλης
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ελλάδα - Ιταλία ΕΣΠΑ 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Προϋπολογισμός: 179.322,60
Έργο Φορέα: CIAK GREECE ITALY 2014-2020
Ακρωνύμιο: CIAK
Είναι Κεντρικό Υποέργο

Use of a wider pool of natural and cultural assets than are available in one country. The project's successful leverage is related to the use and synergistic combination of these assets: the final purpose is to achieve the critical mass necessary to attract the major international players who invest in the film industry. Furthermore, CIAK allows to transfer identified good practice from more experienced to less experienced regions, testing methodologies used to Public Private Partnership agreement on valorisation of culturalΚΑΙnatural heritage. The project KEY INNOVATION is to lay the foundation for future EU level policymaking between the two sectors in relation to economic development. It will enable policymakers from tourism and screen sectors to work together for the first time, closing the knowledge gap in understanding the economic benefits of cross sector collaboration for their regions, implementing new models to promote cultural and natural heritage through audio-visual products.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας