80352: Αλιεία και Πολιτιστική Κληρονομιά, ταυτότητα και τοπικές (συμμετέχουσες) κοινωνίες MIS 5003472
ITALY
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σμπόνιας Κωνσταντίνος
Αλιεία και Πολιτιστική Κληρονομιά, ταυτότητα και τοπικές (συμμετέχουσες) κοινωνίες MIS 5003472
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ελλάδα - Ιταλία ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: 1st Call for Ordinary Project Proposals Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Ιστορίας
Προϋπολογισμός: 163.899,10 €
Ακρωνύμιο: FISH & C.H.I.P.S.

Το έργο "Fisheries and Cultural heritage, identity and participated societies" με ακρωνύμιο FISH.&C.H.I.P.S. είχε ως γενικό στόχο τον εντοπισμό, την ενίσχυση και τη διατήρηση της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των ακτών και της θάλασσας για τουριστικούς σκοπούς. Αυτός ο στόχος πηγάζει από την επίγνωση ότι οι ιταλικές και οι ελληνικές ακτές (ακτή της Απουλίας-αρχιπέλαγος Τάραντα και Κέρκυρα) χαρακτηρίζονται από ευρεία παρουσία μαρτθριών πολιτιστικού υλικού (αρχαιολογικό, αρχιτεκτονικό, αναδυόμενο και βυθισμένο) και άϋλου (χειροτεχνίες, παραδόσεις, εκδηλώσεις) που αποτελούν το ίχνος της έντονης αλληλεπίδρασης ανθρώπου και παραθαλάσσιου περιβάλλοντος ανά τους αιώνες. Λόγω της στρατηγικής τους τοποθεσίας, από τους προϊστορικούς χρόνους, ο Τάραντας και η Κέρκυρα ήταν στο επίκεντρο του θαλάσσιου εμπορίου της Μεσογείου, το οποίο ευνόησε τις πολιτισμικές ανταλλαγές, όπως αποδεικνύεται από την παρουσία ενός συστήματος παράκτιων τοποθεσιών, λιμανιών, αποβάθρων, παράκτιων πύργων, φάρων.

Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκαν δυο Οικομουσεία, ένα στον Τάραντα και ένα στην Κέρκυρα, τα οποία, συνδυάζοντας, μεταξύ άλλων, έναν χώρο πληροφόρησης και ένα Δίκτυο Πολιτιστικών Διαδρομών, θα συμβάλουν αποφασιστικά στη διάχυση της γνώσης και την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας. Οργανώθηκαν επίσης πειραματικά εθνοαρχαιολογικά εργαστήρια για τις παραδοσιακές τεχνικές ψαρέματος και ναυπηγικής. Οι επισκέπτες καθοδηγούμενοι από ψαράδες, αρχαιολόγους και ιστορικούς είχαν την ευκαιρία να μυηθούν στις παραδοσιακές τεχνικές αλιείας και να ανακαλύψουν μέσα από προτεινόμενες διαδρομές στον χώρο, αλλά και μέσω ψηφιακών εφαρμογών, την παράκτια πολιτιστική κληρονομιά της Κέρκυρας και την αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων από την αρχαιότητα έως σήμερα. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν ένας Πληροφοριακός Χάρτης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία θα καταγράφονται τα στοιχεία της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των παραθαλάσσιων περιοχών) και ένα ντοκιμαντέρ για τα προϊόντα αλιείας και το εμπόριο στην περιοχή παρέμβασης. Αυτή η νέα και καινοτόμος μέθοδος βιώσιμης και ολιστικής τουριστικής ανάπτυξης, που σέβεται το περιβάλλον και τις τοπικές παραδόσεις, μπορεί να αποτελέσει έναν πρόσθετο μοχλό ανάπτυξης για τις τοπικές κοινότητες της Κέρκυρας και της Απουλίας.

Το έργο αρχικού προϋπολογισμού 904.639,48€ υλοποιήθηκε με την σύμπραξη των Φορέων: Πανεπιστήμιο της Foggia, Επιμελητήριο του Τάραντα, Περιφέρεια Απουλίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας. Συνδεδεμένοι εταίροι είναι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Τάραντα (MarTA) και η Ένωση Αλιέων του Πετριτή Κέρκυρας.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας