80352: Αλιεία και Πολιτιστική Κληρονομιά, ταυτότητα και τοπικές (συμμετέχουσες) κοινωνίες
ITALY
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σμπόνιας Κωνσταντίνος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ελλάδα - Ιταλία ΕΣΠΑ 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Ιστορίας
Προϋπολογισμός: 177.676,94
Έργο Φορέα: FISH AND CHIPS GREECE ITALY 2014-2020
Ακρωνύμιο: FISH & C.H.I.P.S.
Είναι Κεντρικό Υποέργο

The objectives of the progamme are in summary, to identify, enhance and preserve tangible and intagible cultural heritage of the costs and sea for tourist purposes. In particular FISH & CHIPS will : ▪ value the mutual contamination between the two identified areas through the development of common strategies for the creation of opportunities for diversicification of fishing activities and tourism seasonal adjustment. ▪contribute to the endogenous and self-sustainable development thourough increased knowledge and awareness if identify assets ▪ revitalize the multifunctional economies Linked the sea resources ▪experiment new integrated border of tourism and hospitality in a cultural and environmental way ▪ integrate an homogeneous system of territorial contexts characterized by a cultural and landscape heritage , an high biodiversity and high nature quality ▪ concur to stem the degradation of cultural and socio -environmental processes ▪reassemble knowledge, sectors and actors working separately in local contexts, towards sosio-economic and cultural models in order to produce lasting and sustainable wealth ▪ connect the landscape assets to balance the context or the territories through participatory tools (eco- museum, community maps, sharing of good practices).


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας