80350: Αποτελεσματικό Δίκτυο Διαχείρισης Αποβλήτων Εστιατορίων και Catering Ξενοδοχείων MIS 5033249
ALBANIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αυλωνίτης Μάρκος
Αποτελεσματικό Δίκτυο Διαχείρισης Αποβλήτων Εστιατορίων και Catering Ξενοδοχείων MIS 5033249
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ελλάδα - Αλβανία ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: 2nd Call for Project Proposals Interreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 243.432,54 €
Ακρωνύμιο: E-HORECA WANET

Η ιδέα του έργου "Efficient Hotel Restaurant and Catering Waste Network" με ακρωνύμιο E-HORECA WANET αναπτύχθηκε ως μέρος της προσπάθειας αντιμετώπισης του προβλήματος διαχείρισης αποβλήτων που αντιμετωπίζει o Δήμος Κέρκυρας. Το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων έχει μεγιστοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και κορυφώνεται κατά τους θερινούς μήνες, λόγω του τουριστικού χαρακτήρα της Κέρκυρας. Η συνεργασία με αλβανούς εταίρους προήλθε από τη στενή σχέση του Δήμου Κέρκυρας με τον Δήμο Αγίων Σαράντα, καθώς ο τελευταίος είναι ένας επερχόμενος τουριστικός προορισμός που αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα στο ζήτημα της διαχείρισης αποβλήτων, αποκαλύπτοντας τον διασυνοριακό χαρακτήρα του έργου. Η προσέγγιση του έργου για την αντιμετώπιση αυτών των κοινών προκλήσεων είναι η προώθηση ενός συμπληρωματικού συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων και για τις δύο χώρες. Ως εκ τούτου, το έργο αυτό εντοπίζει λύσεις χρησιμοποιώντας καινοτόμα συστήματα πληροφόρησης για τη βελτιστοποίηση της συλλογής αποβλήτων (GIS σημείων συλλογής, σύστημα πληροφόρησης του στόλου συλλογής αποβλήτων, εναλλακτικές διαδρομές συλλογής). Επιπλέον, υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης αποβλήτων με την απόκτηση εκσυγχρονισμένων τεχνικών μέσων. Για το σκοπό αυτό, η δικτύωση μεταξύ των κυριότερων ενδιαφερόμενων μερών, των μεγάλων παραγωγών αποβλήτων, των τοπικών αρχών και των φορέων τουρισμού θα αποτελέσει το επίκεντρο των δραστηριοτήτων, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία και να δημιουργηθεί μια βάση γνώσεων. Τέλος, η ενσωμάτωση αυτών των δραστηριοτήτων θα επιτευχθεί μέσω του σχεδίου δράσης, των πρωτοκόλλων για τη συνεργασία των δήμων της περιοχής διασυνοριακής συνεργασίας, του σχεδίου βιωσιμότητας και των πρακτικών πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και τον ενεργό ρόλο τους στη διαχείριση των αστικών αποβλήτων.

Το έργο αρχικού προϋπολογισμού 768.252,00€ υλοποιήθηκε με την σύμπραξη των Φορέων: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Πανεπιστημίου (GR), Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (GR), Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (GR), Περιφέρεια Αυλώνας (AL), Δήμος Αγίων Σαράντα (AL).


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας