80347: Συμμόρφωση του Ιονίου Πανεπιστημίου με τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μάγκος Εμμανουήλ
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Γενική Κατηγορία
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 10.000,00 €

Το έργο είχε ως αντικείμενο:
- την κατάρτιση Οδικού Χάρτη για τη Συμμόρφωση του Ιονίου Πανεπιστημίου με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679
- την κατάρτιση επιχειρησιακών διεργασιών και την ανάλυση αποκλίσεων με τον CDPR
- την ανάλυση αντικτύπου (ΒΙΑ) για την ιδιωτικότητα και την προστασία δεδομένων
- τον καθορισμό αντιμέτρων, πολιτικών και διαδικασιών προς υλοποίηση


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας