80345: Θερινό σεμινάριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βαϊόπουλος Βάϊος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κωδικός Πρόσκλησης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Ιστορίας
Προϋπολογισμός: 32.730,39 €

Η σύμβαση αφορά στην «Οργάνωση θερινού σεμιναρίου ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού για αλλοδαπούς υποτρόφους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έτους 2019 στο πλαίσιο των Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών» από το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με τη συνεργασία του ΙΚΥ και του ΥΠΕΘ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 88632/Ζ1/03-06-2019  Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.

Τα μαθήματα-διαλέξεις σε θέματα ιστορίας και πολιτισμού διεξήχθησαν το διάστημα 01-31 Αυγούστου 2019.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας