80341: Συμβολή στην ενίσχυση του ελαιοπαραγωγικού τομέα μέσω της προώθησης πιστοποιημένων πρακτικών ορθής καλλιέργειας, εφαρμογής τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας, δημιουργίας καινοτόμων τοπικών προιόντων και υποστήριξης σχετικών ΜΜΕ MIS: 5031027
ALBANIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αυλωνίτης Μάρκος
Συμβολή στην ενίσχυση του ελαιοπαραγωγικού τομέα μέσω της προώθησης πιστοποιημένων πρακτικών ορθής καλλιέργειας, εφαρμογής τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας, δημιουργίας καινοτόμων τοπικών προιόντων και υποστήριξης σχετικών ΜΜΕ MIS: 5031027
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ελλάδα - Αλβανία ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: 2nd Call for Project Proposals Interreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 123.114,81 €
Ακρωνύμιο: Olive Culture

Τρόφιμα της κατηγορίας premium βασίζονται σε συστατικά κορυφαίας ποιότητας, περιβαλλοντικά βιώσιμες μεθόδους παραγωγής και συνδέσμους με τους κατασκευαστές τους, τον τόπο καταγωγής τους και τους ντόπιους. Τόσο για την Αλβανία όσο και για την Ελλάδα, ο κλάδος των επιτραπέζιων ελιών αντιπροσωπεύει ένα πολύ σημαντικό τοπικό προϊόν, αλλά υποτιμημένο ως προς τις δυνατότητές του. Οι επιτραπέζιες ελιές σύμφωνα με το International Olive Council και την World Bank αυξάνουν συνεχώς το μερίδιο αγοράς τους στη διεθνή αγορά τα τελευταία χρόνια (1991-2015:+173%). Από την άλλη, οι επιτραπέζιες ελιές γίνονται λιγότερο ανταγωνιστικές κάθε χρόνο στην Ελλάδα και την Αλβανία λόγω της εφαρμογής απαρχαιωμένων πρακτικών στους οπωρώνες, τις μεθόδους επεξεργασίας και τις προσεγγίσεις εμπορίου. Οι εμπλεκόμενοι φορείς στην αλυσίδα προϊόντων ελιάς (καλλιέργεια, μεταποίηση, logistics, μάρκετινγκ, εμπόριο) συμφωνούν ότι το μυστικό της επιτυχίας στον κλάδο βρίσκεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή αποδοτικών και φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών καλλιέργειας, στην εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, τυποποίηση και συσκευασία των τελικών προϊόντων και αποτελεσματικές προσεγγίσεις marketing-branding.

Το έργο "Contribution to the enhancement of olive sector by promoting certified good cultivation practices, applying precision agriculture technologies, creatin innovative local products and supporting relevant SMEs" με ακρωνύμιο OLIVE_CULTURE, -ακολουθώντας τις υπάρχουσες Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS)- στόχευσε στη δημιουργία ενός δικτύου ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης που θα οδηγήσει στην εφαρμογή καινοτόμου συστήματος διαχείρισης καλλιεργειών και αποτελεσματικών εμπορικών υπηρεσιών για κεφαλαιοποίηση καλών πρακτικών και επιστημονικής γνώσης βάσει της ζήτησης. Αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν μέσω HUB για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και αγροτοβιομηχανίας, ολοκληρωμένης διαχείρισης της καλλιέργειας με χρήση γεωργικών εργαλείων ακριβείας, καινοτόμων μεθόδων επεξεργασίας ελιάς, υποστήριξης της επισήμανσης (labeling) με παροχή επιστημονικών πληροφοριών σχετικά με τη θρεπτική αξία και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την παροχή συμβουλών μάρκετινγκ και τη δημιουργία τοπικών ετικετών προϊόντων (brands).

Το έργο αναμένεται να ενισχύσει τη φήμη της περιοχής, να προωθήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τοπικών επιτραπέζιων ελιών, να προωθήσει τις δομές της συνεταιριστικής οικονομίας, να παρακινήσει τους τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες να ασχοληθούν με τους τομείς της γεωργίας και της επεξεργασίας τροφίμων και εμπορίας, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την απόκτηση πολύτιμης εμπειρίας μέσω συμμετοχής σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις. Όλα αυτά θα επεκτείνουν τις συνέργειες, θα δημιουργήσουν διασυνοριακές συνεργασίες, θα προσελκύσουν νέες επενδύσεις, θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά για άλλα τοπικά προϊόντα, θα διευρύνουν τις εξαγωγικές ευκαιρίες και θα συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη για τις συμμετέχουσες περιοχές και όχι μόνο.

Το έργο αρχικού προϋπολογισμού 652.835,32€ υλοποιήθηκε με την σύμπραξη των Φορέων: Δήμος Νικολάου Σκουφά (GR), Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (GR), Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Πανεπιστημίου (GR), Regioanl Council of Vlora (AL), Agricultural Technology Transfer Center of Vlore (AL), Municipality of Berat (AL)


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας