80341: Συμβολή στην ενίσχυση του ελαιοπαραγωγικού τομέα μέσω της προώθησης πιστοποιημένων πρακτικών ορθής καλλιέργειας, εφαρμογής τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας, δημιουργίας καινοτόμων τοπικών προιόντων και υποστήριξης σχετικών ΜΜΕ. (OLIVE CULTURE - MIS: 5031027)
ALBANIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αυλωνίτης Μάρκος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ελλάδα - Αλβανία ΕΣΠΑ 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 126.514,72
Έργο Φορέα: OLIVE CULTURE GREECE ALBNIA 2014-2020
Ακρωνύμιο: Olive Culture
Είναι Κεντρικό Υποέργο

Boost table olive sector by enhancing the relevant business environment and the growth of SMEs through a) the improvement of farmers’ and entrepreneurs’ professional level; b) the creation of poles of certified table olive production; c) the efficient promotion of local olive products and
the shift of trading opportunities of them; d) the enhancement of cooperation between national and cross-border table olives stakeholders and e) the provision of solid sustainable development examples for other agri-business sectors in the area and beyond.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας