80340: Ακουστικώς Επαυξημένα Παιχνίδια
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Φλώρος Ανδρέας
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Προϋπολογισμός: 62.650,00
Έργο Φορέα: Ακουστικώς Επαυξημένα Παιχνίδια
Είναι Κεντρικό Υποέργο

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας γίνεται μια προσπάθεια μείωσης του βαθμού της υστέρησης σε επίπεδο παρουσίασης που επιτυγχάνουν τα ηχητικά παιχνίδια σε σχέση με τα αντίστοιχα βίντεο-παιχνίδια, ειδικά εκείνα τα οποία στηρίζονται στην εμβύθιση του χρήστη σε ένα επαυξημένο περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό επιχειρείται για πρώτη φορά ο συνδυασμός των παραδοσιακών τεχνικών ηχητικού σχεδιασμού που εφαρμόζονται για την ανάπτυξη των ηχητικών παιχνιδιών με το πεδίο της ηχητικής επαυξημένης πραγματικότητας, δηλαδή της δυνατότητας δημιουργίας ενός σύνθετου ακουστικού περιβάλλοντος από το συνδυασμό του πραγματικού ηχοτοπίου με μια εικονική ηχητική συνιστώσα. Ανάπτυξη ενός κατάλληλα σχεδιασμένου – για τις σκοπούς της έρευνας – ακουστικώς επαυξημένου ηχητικού παιχνιδιού με επίγνωση της θέσης του χρήστη. Εξαγωγή χρήσιμών συμπερασμάτων σε σχέση με την επιθυμητή επίτευξη βελτίωσης της προσβασιμότητας μέσω των ηχητικών παιχνιδιών βάσει των νέων μορφών μετάδοσης της ψηφιακής πληροφορίας που στηρίζονται στην τεχνολογία της επαύξησης της πραγματικότητας.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας