80340: Ακουστικώς Επαυξημένα Παιχνίδια MIS 5007016
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Φλώρος Ανδρέας
Ακουστικώς Επαυξημένα Παιχνίδια MIS 5007016
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» Α/Α ΟΠΣ: 1901
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Προϋπολογισμός: 61931,42 €

Το ερευνητικό έργο με τίτλο "Ακουστικώς Επαυξημένα Ηχητικά Παιχνίδια" (Augmented Reality Audio Games) ήταν μια προσπάθεια μείωσης του βαθμού της υστέρησης σε επίπεδο παρουσίασης που επιτυγχάνουν τα ηχητικά παιχνίδια σε σχέση με τα αντίστοιχα βίντεο-παιχνίδια, ειδικά εκείνα τα οποία στηρίζονται στην εμβύθιση του χρήστη σε ένα επαυξημένο περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό επιχειρήθηκε για πρώτη φορά ο συνδυασμός των παραδοσιακών τεχνικών ηχητικού σχεδιασμού που εφαρμόζονται για την ανάπτυξη των ηχητικών παιχνιδιών με το πεδίο της ηχητικής επαυξημένης πραγματικότητας, δηλαδή της δυνατότητας δημιουργίας ενός σύνθετου ακουστικού περιβάλλοντος από το συνδυασμό του πραγματικού ηχοτοπίου με μια εικονική ηχητική συνιστώσα. Ανάπτυξη ενός κατάλληλα σχεδιασμένου – για τις σκοπούς της έρευνας – ακουστικώς επαυξημένου ηχητικού παιχνιδιού με επίγνωση της θέσης του χρήστη. Εξαγωγή χρήσιμών συμπερασμάτων σε σχέση με την επιθυμητή επίτευξη βελτίωσης της προσβασιμότητας μέσω των ηχητικών παιχνιδιών βάσει των νέων μορφών μετάδοσης της ψηφιακής πληροφορίας που στηρίζονται στην τεχνολογία της επαύξησης της πραγματικότητας.

Τα ερευνητικά αποτελέσματα της μελέτης αυτής αποτυπώθηκαν στο άρθρο με τίτλο "Audio Legends: Investigating Sonic Interaction in an Augmented Reality Audio Game" που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Multimodal Technol. Interact. 2019, 3, 73 και ανακοινώθηκαν στο Διεθνές Συνέδριο 146th Audio Engineering Society AES Convention υπό τον τίτλο "Augmented Audio-only Games: A New Generation of Immersive Acoustic Environments through Advanced Mixing".


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας