80339: Τοπικά πολιτιστικά συνεργατικά σχήματα & θερμοκοιτίδες κοινωνικών επιχειρήσεων στους τομείς του πολιτισμού/τουρισμού & της λαϊκής παράδοσης
ALBANIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαβλασόπουλος Σώζων
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ελλάδα - Αλβανία ΕΣΠΑ 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Προϋπολογισμός: 90.099,17
Έργο Φορέα: ΙnClust
Ακρωνύμιο: ΙN CLUST
Είναι Κεντρικό Υποέργο

Direct support of entrepreneurship, business survival and competitiveness, though carefull assesment of the market conditions and by creating strong cooperation environment between companies of the culture industry,the exploitation and highliting of Municipality advantages, aiming to promoting the exports of local cultural products, the increase of national and foreign visitors to local events, the quality of life enhancement for the citizens and the medium-term increase of the number of citizens in the specific Municipality.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας