80339: Τοπικά πολιτιστικά συνεργατικά σχήματα & θερμοκοιτίδες κοινωνικών επιχειρήσεων στους τομείς του πολιτισμού/τουρισμού & της λαϊκής παράδοσης MIS 5032557
ALBANIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαβλασόπουλος Σώζων
Τοπικά πολιτιστικά συνεργατικά σχήματα & θερμοκοιτίδες κοινωνικών επιχειρήσεων στους τομείς του πολιτισμού/τουρισμού & της λαϊκής παράδοσης MIS 5032557
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ελλάδα - Αλβανία ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: 2nd Call for Project Proposals Interreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Προϋπολογισμός: 80.656,46 €
Ακρωνύμιο: InClust

Το έργο "Local Clusters Social Enterprises Incubators in the Fields of Culture/Tourism & Folk Tradition" με ακρωνύμιο InClust, στόχευσε στην αξιοποίηση και στην προώθηση των εξαγωγών τοπικών πολιτιστικών προϊόντων, με απώτερο στόχο την αύξηση των εθνικών και ξένων επισκεπτών στις τοπικές εκδηλώσεις και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί επίσης νέες ευκαιρίες επενδύσεων και θέσεων εργασίας ως αποτέλεσμα των οικονομιών κλίμακας που θα προκύψουν.
Οι βασικές δομές της πρωτοβουλίας είναι τα πολιτιστικά συνεργατικά σχήματα (clusters) που θα προσθέσουν αξία στην οικονομία των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, και οι θερμοκοιτίδες/χώροι συνεργασίας που θα υποστηρίξουν υπάρχουσες και λίγότερο ανεπτυγμένες κοινωνικές επιχειρήσεις. Το διακρατικό δίκτυο θα εξασφαλίσει οικονομίες κλίμακας και την κεφαλαιοποίηση της τεχνογνωσίας και των εμπειριών των εταίρων. Η διασυνοριακή προσέγγιση είναι αναγκαιότητα, καθώς η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της διακρατικής συνεργασίας στηρίζει τελικά την επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη.
Το έργο θα είναι ένα καινοτόμο εγχείρημα για την περιοχή, καθώς δεν έχει γίνει ποτέ καμία πρωτοβουλία ομαδοποίησης ή άλλης δραστικής δικτύωσης στον πολιτισμό, τον τουρισμό και τη λαϊκή παράδοση σε μια περιοχή που είναι γεμάτη καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Το έργο με αρχικό προϋπολογισμό 646.637,00€ υλοποιήθηκε με την σύμπραξη των Φορέων: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Άρτας (GR), Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Πανεπιστημίου (GR), Κοινωνία Τριών Τρίων ΑΜΚΕ (GR), AULEDA Local Economic Development Agency (AL), Municipality of Korca (AL), Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (GR).


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας