80337: Από την Κατά Νόμο Κατάθεση στην Ιστοσυγκομιδή έργων στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες- σύγχρονες εφαρμογές δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας MIS 5007508
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κανελλοπούλου - Μπότη Μαρία Καλλιόπη
Από την Κατά Νόμο Κατάθεση στην Ιστοσυγκομιδή έργων στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες- σύγχρονες εφαρμογές δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας MIS 5007508
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» Α/Α ΟΠΣ: 1901
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Προϋπολογισμός: 55.704,10 €
Ακρωνύμιο: WebLibLaw

Στο ερευνητικό έργο με τίτλο "Από την Κατά Νόμο Κατάθεση στην Ιστοσυγκομιδή έργων στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες- σύγχρονες εφαρμογές δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας" (Web Archiving in Public Libraries and IP Law) και όσον αφορά στην έρευνα έτερων πτυχών της ιστοσυγκομιδής ερευνήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση και η πρότερη εμπειρία χωρών που διενεργούν ιστοσυγκομιδή, Ευρωπαϊκών και άλλων (π.χ. Σουηδία, Αγγλία, Γερμασνία, Αγγλία, Εσθονία). Οι τομείς ενδιαφέροντος εστιάστηκαν σε ζητήματα όπως ο τρόπος οργάνωσης και το ανθρώπινο δυναμικό που απαιτείται για τη διενέργεια της ιστοσυγκομιδής, η πολιτική των βιβλιοθηκών, το είδος των ιστοσυγκομιδών, η επιλογή της θεματολογίας, οι όροι και οι περιορισμοί χρήσης και διάθεσης του ιστοσυγκομισθέντος υλικού, τεχνολογικά ζητήματα και μελέτη σχετικά με την εξέλιξη της ιστοσυγκομιδής. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν οτι στις πρισσότερες χώρες διενεργούνται όλοι οι τύποι ιστοσυγκομιδής (ευρείας μαζικής εξόρυξης σε ιστοσελίδες "εθνικού" χαρακτήρα, επιλεκτικές και θεματικές ιστοσυγκομιδές αλλά και συγκομιδές γεγονότων). Η μελέτη έλαβε υπόψη συλλεχθέντα στοιχεία της διαδικτυακής και βιβλιογραφικής έρευνας, και στοιχεία από την εμπειρική έρευνα όπως ορίστηκαν σε ειδικό ερωτηματολόγιο. 

Με τα νομικά θέματα να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ζητήματων προς επίλυση προέκυψαν προβληματισμοί και συζητήσεις όπως: Πρέπει να είναι η ιστοσυγκομιδή μια πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία; Πως θα εξελιχθεί η ιστοσυγκομιδή μετά την εναρμόνιση της νέας Οδηγίας 2019/790/ΕΕ και τις εξαιρέσεις που πρικλύει; Ποιες είναι οι λειτουργίες του συστήματος ιστοσυγκομιδής που θα μπορούσαν να αποτρέψουν παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών ή/και δικαιούχων έργων που τελούν επιγραμμικά στο διαδίκτυο; Για ποιο λόγο η ιστοσυγκομιδή συνδέεται παρά ελάχιστο με τη διαδικτυακή εκδοτική βιομηχανία και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις; Που θα οδηγήσουν οι τεράστιες δυνατότητες των τεχνολογιών text and data mining;

Τα ερευνητικά αποτελέσματα της μελέτης ανακοινώθηκαν στο Διεθνές Συνέδριο CEPE 2019-Computer Ethics—Philosophical Enquiry 2019 υπό τον τίτλο Legal and technical issues for text and data mining in Greece και αποτυπώθηκαν στο άρθρο με τίτλο Empirical Research on Web Harvesting in the Process of Text and Data Mining in National Libraries of EU Member States που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Open Journal of Philosophy, 10, 88-112

 


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας