80335: Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Νέος Ε.Υ. στην 11, τέως Ε.Υ. κος Παπαδάτος.
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Φλώρος Ανδρέας
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Έργο Φορέα: Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Είναι Κεντρικό Υποέργο

Λειτουργία Μονάδας Στήριξης και Συμβουλευτικής Φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου η οποία στοχεύει να παρέχει ουσιαστική στήριξη σε φοιτητές προερχόμενους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, η οποία θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα διευκόλυνσης των σπουδών τους, αντιμετωπίζοντας επί της ουσίας προβλήματα που παραδοσιακά συντελούν στην μικρή ή σημαντική επιμήκυνση των σπουδών και σε αρκετές περιπτώσεις στην εγκατάλειψή τους. Για την κάλυψη μεγάλου μέρους των ανωτέρω προβλημάτων, η Μονάδα θα υλοποιήσει μια σειρά από υπηρεσίες, κάθε μία κατηγορία εκ των οποίων εστιάζει σε κάποια συγκεκριμένη δράση / παρέμβαση υποστήριξης. Παράλληλα, στην προτεινόμενη Πράξη θα ενταχθούν και παρεμβάσεις ενίσχυσης της προσβασιμότητας, αλλά και οριζόντιες δράσεις ενημέρωσης, κατάρτισης και προβολής, όπως κατωτέρω: 1. Υπηρεσίες συμβουλευτικής και στήριξης φοιτητών, 2. Υπηρεσίες εργοθεραπείας, 3. Υπηρεσίες αρχικής υγειονομικής φροντίδας, 4. Υπηρεσίες ειδικών δράσεων φυσικής αγωγής, 5. Υποδομές ενίσχυσης προσβασιμότητας φοιτητών ΑμεΑ, 6. Οριζόντιες δράσεις ενημέρωση ακαδημαϊκής κοινότητας και επιμόρφωση προσωπικού.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας