80334: Πάρκο λογοτεχνικών ταξιδιών στην Ελλάδα και στην Μεγάλη Ελλάδα (POLYSEMI)
ITALY
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μυλωνάς Φοίβος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ελλάδα - Ιταλία ΕΣΠΑ 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 162.000,00
Έργο Φορέα: POLYSEMI GREECE ITALY 2014-2020
Ακρωνύμιο: POLYSEMI
Είναι Κεντρικό Υποέργο

Creation of an innovative Park of Iiterary travels οf Greece and Magna Graecia, based οη the study of the Adriatic-Ionian space (literature, art, hIstory, landscape, crops, material cuIture, foIkIore) fused with the development οf a modei of sustainable Iiterary tourism, interested in the places identItγ, οn the tracks of the writer's travel diaries, and proving to be a driving force for the economic and territorial growth.
Actions : “Literary Week” (Humanistic & Social Informatics Laboratory-Ionian University Corfu -Greece). Exhibition APOPLUS , Invisible Cities and Greek City Ports of the Ionian: visual art dialogues between Greek litterateurs and Calvino ( Corfu ) .Εducational activities (workshop, seminar, summer school & educational tour) by the Department of Informatics of the Ionian University - Corfu.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας