80334: Πάρκο λογοτεχνικών ταξιδιών στην Ελλάδα και στην Μεγάλη Ελλάδα MIS 5003108
ITALY
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μυλωνάς Φοίβος
Πάρκο λογοτεχνικών ταξιδιών στην Ελλάδα και στην Μεγάλη Ελλάδα MIS 5003108
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ελλάδα - Ιταλία ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: 1st Call for Ordinary Project Proposals Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 161.781,81 €
Ακρωνύμιο: POLYSEMI

Σκοπός του έργου POLYSEMI ήταν η δημιουργία ενός καινοτόμου Πάρκου λογοτεχνικών ταξιδιών της Ελλάδας και της Μεγάλης Ελλάδας, βασισμένο στην έννοια της λογοτεχνίας ως λεκτική έκφραση της επικράτειας. Αυτή η αντίληψη διασφαλίζει – χάρη στην επιστημονική της συνιστώσα – την πολιτιστική ουσία των πρωτοβουλιών, για τη συνεχή και οργανική σύνδεση της μελέτης του κοινόχρηστου χώρου Αδριατικής-Ιονίου (λογοτεχνία, τέχνη, ιστορία, τοπίο, καλλιέργειες, υλικός πολιτισμός, λαογραφία) με την ανάπτυξη ενός μοντέλου βιώσιμου λογοτεχνικού τουρισμού, που ενδιαφέρεται για την ταυτότητα του τόπου, στα ίχνη των ταξιδιωτικών ημερολογίων των συγγραφέων, ως κινητήρια δύναμη για την οικονομική και χωρική ανάπτυξη. Οι λογοτεχνικές διαδρομές ξεκινούν από τα ταξιδιωτικά ημερολόγια των συγγραφέων που είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο και ακολουθούν την πορεία των ταξιδιωτικών ημερολογίων των λογοτεχνών. Υλοποιήθηκε ψηφιακή βιβλιοθήκη ταξιδιωτικής λογοτεχνίας, δράσειςς διάδοσης βιβλίων και εικονογραφικού υλικού, εκθέσεις, εκδηλώσεις, κ.λπ. ταξιδιωτικής βιβλιογραφίας, η οποία περιλαμβάνει έργα λογοτεχνών που έζησαν στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή που εντοπίζονται οι δράσεις του έργου POLYSEMΙ. Με τη συμμετοχή φορέων, τοπικών επιχειρήσεων (ρεσεψιόν, βιοτεχνίες, κρασί και τρόφιμα, γεωργία κ.λπ.) και συλλόγων, δημιουργήθηκε ένα System of Network, στο οποίο ο καθένας θα έχει το δικό του χώρο προβολής, βασιζόμενοι κυρίως στην καινοτομία της πληροφορικής (ΙΤ) με σκοπό να διασφαλιστεί η διεθνής αναγνώριση της περιοχής, η διάδοση καινοτόμων και κοινών στρατηγικών και μοντέλων διαχείρισης και η αύξηση της απασχόλησης των γυναικών και των νέων. 

Το έργο αρχικού προϋπολογισμού 899.650,20 € υλοποιήθηκε με την σύμπραξη των Φορέων: Πανεπιστήμιο του Μπάρι, Περιφέρρεια του Τάραντα, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας