80332: ΝΕΥΡΟΣΥΣΤΗΜΑ: Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων με ανάλυση πολυδιάστατων δεδομένων μη γενετικών Νευροεκφυλιστικών νόσων MIS 5016116
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Έξαρχος Θεμιστοκλής
ΝΕΥΡΟΣΥΣΤΗΜΑ: Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων με ανάλυση πολυδιάστατων δεδομένων μη γενετικών Νευροεκφυλιστικών νόσων MIS 5016116
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ51 «Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της βιοιατρικής - βιοπληροφορικής στην Π.Ι.Ν.» Α/Α ΟΠΣ: 2347
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 243.723,68 €
Ακρωνύμιο: ΝΕΥΡΟΣΥΣΤΗΜΑ

Αντικείμενο της Πράξης ήταν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός συστήματος υποστήριξης απόφασης συλλογής και ανάλυσης πολυδιάστατων δεδομένων από ασθενείς με νευροεκφυλιστικές ασθένειες.
Η μελέτη πολυδιάστατων δεδομένων, στα πλαίσια των νευροεκφυλιστικών ασθενειών μπορούν να δώσουν λεπτομερή πληροφορία για έναν ασθενή με στόχο την καλύτερη αξιολόγηση της εξέλιξης της νόσου. Έχει παρατηρηθεί ότι για την αντικειμενική αξιολόγηση των νευροεκφυλιστικών ασθενειών υπάρχει μια πλειάδα παραμέτρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 1. Βιοδείκτες, που μετρούνται με μη επεμβατικές τεχνικές, 2. Κλινικά δεδομένα του ασθενή από το νοσοκομείο 3. Ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται από τον ασθενή σχετικά με την κατάστασή του (νοητική και κλινική) και 4. Ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται από τους οικείους του αλλά και τους φροντιστές του, σχετικά με την κατάσταση του ασθενή (νοητική και κλινική). Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει μια συνολική προσέγγιση συλλογής όλων αυτών των πολυδιάστατων δεδομένων και η περαιτέρω ανάλυσή τους.
Οι υπάρχουσες μελέτες  και  έρευνες  επικεντρώνονται στην ανάλυση μεμονωμένων κατηγοριών παραμέτρων, χάνοντας την πολυδιάστατη φύση του προβλήματος.

Η Πράξη υλοποιήθηκε μέσω 2 Υποέργων:
Υποέργο 01: Έρευνα για τη δημιουργία συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων με ανάλυση Πολυδιάστατων δεδομένων μη γενετικών Νευροεκφυλιστικών νόσων (αυτεπιστασία) (κωδ. ΕΛΚΕ 80332)
Υποέργο 02: Εξοπλισμός για τη δημιουργία συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων με ανάλυση Πολυδιάστατων δεδομένων μη γενετικών Νευροεκφυλιστικών νόσων (προμήθεια) (κωδ. ΕΛΚΕ 80333)


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας