80331: ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΞΗ- Eξοπλισμός για την Ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων αξιολόγησης της εξέλιξης μη γενετικών Νευροεκφυλιστικών νόσων με χρήση βιοδεικτών MIS 5016115
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βλάμος Παναγιώτης
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ51
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 90.000,00
Έργο Φορέα: ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΞΗ
Ακρωνύμιο: ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΞΗ

Εξοπλισμός της  έρευνας υπαρχόντων υπομοριακών βιοδεικτών για τη χρησιμότητά τους στην αξιολόγηση της εξέλιξης των νευροεκφυλιστικών ασθενειών καθώς και ο εντοπισμός νέων αντίστοιχων μη επεμβατικών υπομοριακών βιοδεικτών.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας