80330: ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΞΗ: Ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων αξιολόγησης της εξέλιξης μη γενετικών Νευροεκφυλιστικών νόσων με χρήση βιοδεικτών
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βλάμος Παναγιώτης
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Προϋπολογισμός: 265.000,00

Έρευνα υπαρχόντων υπομοριακών βιοδεικτών για τη χρησιμότητά τους στην αξιολόγηση της εξέλιξης των νευροεκφυλιστικών ασθενειών καθώς και ο εντοπισμός νέων αντίστοιχων μη επεμβατικών υπομοριακών βιοδεικτών


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας