80328: ΝΕΥΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Ενίσχυση γνωσιακών ικανοτήτων ατόμων με Ήπια Γνωσιακή Διαταραχή μέσω μετρήσιμης συμπεριφορικής μελέτης MIS 5016113
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Έξαρχος Θεμιστοκλής
ΝΕΥΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Ενίσχυση γνωσιακών ικανοτήτων ατόμων με Ήπια Γνωσιακή Διαταραχή μέσω μετρήσιμης συμπεριφορικής μελέτης MIS 5016113
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ51 «Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της βιοιατρικής - βιοπληροφορικής στην Π.Ι.Ν.» Α/Α ΟΠΣ: 2347
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 252.311,18 €
Ακρωνύμιο: ΝΕΥΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αντικείμενο της Πράξης ήταν η έρευνα για την ενίσχυση των γνωσιακών ικανοτήτων ατόμων με Ήπια Γνωσιακή Διαταραχή μέσω μετρήσιμης συμπεριφορικής μελέτης, δηλαδή ο σχεδιασμός παρεμβάσεων και η ανάπτυξη εργαλείων που θα συνεισφέρουν στη βελτίωση της γνωσιακής ικανότητας, μέσω της γνωσιακής ενίσχυσης και της αποκατάστασης ελλειμάτων μνήμης. Ειδικότερα, χρησιμοποιώντας στοιχεία ηλεκτροφυσιολογίας που λαμβάνονται μέσω της καταγραφής εγκεφαλικής δραστηριότητας για το συσχετισμό της γνωσιακής επίδοσης με την παρατηρούμενη εγκεφαλική δραστηριότητα, μελετήθηκε η δυνατότητα ενίσχυσης των γωσιακών ικανοτήτων. Οι στόχοι είναι: α) να φανεί η καταλληλότητα τεχνικών εκπαίδευσης με σκοπό την ενίσχυση γνωσιακών ικανοτήτων, β) να δομηθεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι συγκεκριμένες τεχνικές εκπαίδευσης είναι κατάλληλες για την ενίσχυση γνωσιακών ικανοτήτων, γ) η ανάπτυξη ενός μοντέλου που να ενισχύει την γνωσιακή ικανότητα χρησιμοποιώντας τεχνικές απεικόνισης εγκεφάλου. Τα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση ατόμων που έχουν διαγνωσθεί στα πρώτα στάδια της άνοιας, ατόμων που παρουσιάζουν διάσπαση προσοχής ή είχαν κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο, ώστε με την βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας τους να έχουν αυξημένη απόδοση, αλλά και για την ενίσχυση γνωσιακών ικανοτήτων υγιών ατόμων.

Η Πράξη υλοποιήθηκε μέσω 2 Υποέργων:
Υποέργο 01: Έρευνα για την ενίσχυση γνωσιακών ικανοτήτων ατόμων με Ήπια Γνωσιακή Διαταραχή μέσω μετρήσιμης συμπεριφορικής μελέτης (αυτεπιστασία) (κωδ. ΕΛΚΕ 80328)
Υποέργο 02: Εξοπλισμός για την ενίσχυση γνωσιακών ικανοτήτων ατόμων με Ήπια Γνωσιακή Διαταραχή μέσω μετρήσιμης συμπεριφορικής μελέτης (προμήθεια (κωδ. ΕΛΚΕ 80329)


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας