80325: ΝΕΥΡΟΔΟΚΙΜΗ Εξοπλισμός για πρωτόκολλα κλινικών δοκιμών με υπολογιστικούς βιοδείκτες που καθορίζουν την εξέλιξη μη γενετικών νευροεκφυλιστικών νόσων MIS 5016089
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βλάμος Παναγιώτης
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 90.000,00
Έργο Φορέα: ΝΕΥΡΟΔΟΚΙΜΗ

Έρευνα πάνω στο πεδίο των κλινικών μελετών για να παραχθεί νέα γνώση και εργαλεία για κλινικές μελέτες σε μη γενετικές και αργά εξελισσόμενες νευροεκφυλιστικές ασθένειες.


Επιστροφή