80324: ΝΕΥΡΟΔΟΚΙΜΗ Έρευνα πρωτoκόλλων Κλινικών Δοκιμών με υπολογιστικούς βιοδείκτες που καθορίζουν την εξέλιξη μη γενετικών νευροεκφυλιστικών νόσων MIS 5016089
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βλάμος Παναγιώτης
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ51
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 177.000,00
Έργο Φορέα: ΝΕΥΡΟΔΟΚΙΜΗ
Ακρωνύμιο: ΝΕΥΡΟΔΟΚΙΜΗ
Είναι Κεντρικό Υποέργο

Έρευνα πάνω στο πεδίο των κλινικών μελετών για να παραχθεί νέα γνώση και εργαλεία για κλινικές μελέτες σε μη γενετικές και αργά εξελισσόμενες νευροεκφυλιστικές ασθένειες.


Επιστροφή