80324: ΝΕΥΡΟΔΟΚΙΜΗ: Έρευνα πρωτoκόλλων Κλινικών Δοκιμών με υπολογιστικούς βιοδείκτες που καθορίζουν την εξέλιξη μη γενετικών νευροεκφυλιστικών νόσων MIS 5016089
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Έξαρχος Θεμιστοκλής
ΝΕΥΡΟΔΟΚΙΜΗ: Έρευνα  πρωτoκόλλων Κλινικών Δοκιμών  με υπολογιστικούς βιοδείκτες που καθορίζουν την εξέλιξη μη γενετικών νευροεκφυλιστικών νόσων MIS 5016089
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ51 «Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της βιοιατρικής - βιοπληροφορικής στην Π.Ι.Ν.» Α/Α ΟΠΣ: 2347
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 243.427,99 €
Ακρωνύμιο: ΝΕΥΡΟΔΟΚΙΜΗ

Αντικείμενο της Πράξης είναι η έρευνα-μελέτη πρωτοκόλλων κλινικών δοκιμών με υπολογιστικούς βιοδείκτες που καθορίζουν την εξέλιξη μη γενετικών νευροεκφυλιστικών νόσων.
Η αξιολόγηση ήδη εγκεκριμένων φαρμακευτικών ουσιών σε εργαστηριακό επίπεδο εξετάζοντας με νέες υπομοριακές μετρήσεις την επίδρασή τους στους κρίσιμους βιοδείκτες εξέλιξης μη γενετικών νευροεκφυλιστικών νόσων αποτελεί βασικό πλαίσιο ανάπτυξης νέων μεθόδων βιολογικής επιβράδυνσης της εξέλιξης των νόσων.
Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας-μελέτης αναμένεται να οδηγήσουν σε σχεδιασμό καινοτόμων κλινικών δοκιμών με επίκεντρο την ανάπτυξη εξατομικευμένων φαρμακευτικών αγωγών επιβράδυνσης αργά εξελισσόμενων νόσων.

Η Πράξη υλοποιήθηκε μέσω 2 Υποέργων:
Υποέργο 01: Έρευνα σε  πρωτόκολλα Κλινικών Δοκιμών με Υπολογιτικούς Βιοδείκτες που καθορίζουν την Εξέλιξη μη γενετικών νευροεκφυλιστικών νόσων (αυτεπιστασία) (κωδ. ΕΛΚΕ 80324)
Υποέργο 02: Εξοπλισμός για πρωτόκολλα Κλινικών Δοκιμών με Υπολογιτικούς Βιοδείκτες που καθορίζουν την Εξέλιξη μη γενετικών νευροεκφυλιστικών νόσων (προμήθεια) (κωδ. ΕΛΚΕ 80325)


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας