80324: ΝΕΥΡΟΔΟΚΙΜΗ Έρευνα πρωτoκόλλων Κλινικών Δοκιμών με υπολογιστικούς βιοδείκτες που καθορίζουν την εξέλιξη μη γενετικών νευροεκφυλιστικών νόσων MIS 5016089
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βλάμος Παναγιώτης
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ51
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 177.000,00
Έργο Φορέα: ΝΕΥΡΟΔΟΚΙΜΗ
Ακρωνύμιο: ΝΕΥΡΟΔΟΚΙΜΗ
Είναι Κεντρικό Υποέργο

Έρευνα πάνω στο πεδίο των κλινικών μελετών για να παραχθεί νέα γνώση και εργαλεία για κλινικές μελέτες σε μη γενετικές και αργά εξελισσόμενες νευροεκφυλιστικές ασθένειες.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας