80320: Από τις αρχαίες ναυτικές διαδρομές στους οικοτουριστικούς προορισμούς
ADRION
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βαϊόπουλος Βάιος
Από τις αρχαίες ναυτικές διαδρομές στους οικοτουριστικούς προορισμούς
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ADRION ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: 4th call for proposals INTERREG V-B Adriatic-Ionian Cooperation Programme 2014-2020 "ADRION"
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Ιστορίας
Προϋπολογισμός: 55.074,79 €
Ακρωνύμιο: APPRODI PLUS

The APPRODI Project πηγάζει από την ανάγκη να αξιοποιηθεί όλο το αχρησιμοποίητο δυναμικό των αρχαίων λιμανιών για οικονομική ανάπτυξη, μετατρέποντάς τα σε προορισμούς οικοτουρισμού.
Στο παρελθόν, όλες οι εμπλεκόμενες περιοχές φιλοξενούσαν σημαντικά αρχαία λιμάνια. Στις μέρες μας, παρόμοιοι προορισμοί θεωρούνται συχνά ελκυστικοί για τους τουρίστες και ανώφελοι για την ανάπτυξη των πόλεων. Επιπλέον, υπάρχει πάντα ανεπαρκής συμμετοχή των φορέων της τοπικής κοινωνίας στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Για τους λόγους αυτούς, κύριος στόχος του APPRODI είναι η προβολή και η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή ADRION, ενισχύοντας τη διαχείριση και την προώθηση αρχαίων λιμανιών ως τουριστικούς προορισμούς και βελτιώνοντας τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Οι πέντε πιλοτικές περιπτώσεις της Ortona, Venice, Dubrovnik, Durres και της Κέρκυρας θα αξιοποιηθούν ως νέοι πιθανοί προορισμοί με την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, όπως οι γεωαρχαιολογικές έρευνες. Στη συνέχεια, όλα τα ευρήματα θα εκτεθούν σε εκθέσεις Μουσείων ή σε λύσεις υποδομών μηδενικού κόστους για ένα καινοτόμο παράκτιο και λιμνοθαλάσσσιο αρχαιολογικό πάρκο.

Το APPRODI στοχεύει στη συνέχεια σε μια ποιοτική αλλαγή στη φύση της τουριστικής ζήτησης με μια διακρατική προσέγγιση και στην αύξηση της προβολής των αξιοποιημένων νέων προορισμών.

Εταίροι του έργου: University of Teramo (Italy), Ca’ Foscari University of Venice (Italy), Δήμος Durres (Αλβανία), Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Πανεπιστημίου (Greece), Dubrovnik Development Agency DURA (Italy).


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας