80320: Από τις αρχαίες ναυτικές διαδρομές στους οικοτουριστικούς προορισμούς, APPRODI
ADRION
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βαϊόπουλος Βάιος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ADRION ΕΣΠΑ 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Ιστορίας
Προϋπολογισμός: 68.185,80
Έργο Φορέα: Από τις αρχαίες ναυτικές διαδρομές στους οικοτουριστικούς προορισμούς, APPRODI
Ακρωνύμιο: APPRODI
Είναι Κεντρικό Υποέργο

Προώθηση της βιώσιμης αξιοποίησης και διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ως στοιχείων ανάπτυξης στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου ,ενισχύοντας τη διαχείριση και την προώθηση των αρχαίων λιμανιών ως τουριστικούς προορισμούς και βελτιώνοντας τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας