80317: Διεθνής Ακαδημία Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καρράς Ιωάννης
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Γενική Κατηγορία
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Προϋπολογισμός: 15.742,54 €

Η Θερινή Ακαδημία για τη Διαπολιτισμική Επικοινωνία (International Summer Academy for Intercultural Communication) έχει ως αντικείμενο μελέτης τη διαπολιτισμική επικοινωνία. Η θερινή ακαδημία εισάγει τους συμμετέχοντες στις αρχές της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στην έννοια του πολιτισμού και της κουλτούρας. Η εννοιολόγηση κι η ανάλυση γίνεται σε πολλά επίπεδα (π.χ. εθνικό, οργανωσιακό, κλπ). Εξετάζονται διάφορα διαπολιτισμικά μοντέλα και πολιτισμικές διαστάσεις της κουλτούρας (π.χ. Hofstede, Hall, Trompenaars, Lewis κοκ). Το μάθημα εστιάζει επίσης στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία καθώς και στην επίδραση των πολιτισμικών στοιχείων και της εθνικής κουλτούρας στην επικοινωνία. Εξετάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαπολιτισμική επικοινωνία καθώς και οι παράγοντες που συμβάλλουν στην κατασκευή της ταυτότητας. Αναλύονται οι λόγοι κι οι τρόποι που δημιουργούνται τα στερεότυπα κι οι προκαταλήψεις. Τέλος δίνεται μεγάλη έμφαση στο πως μπορεί κανείς να καλλιεργήσει τη διαπολιτισμική του/της επίγνωση και γενικότερα τις διαπολιτισμικές-επικοινωνιακές δεξιότητες.

 


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας