80312: Καινοτόμα μοντέλα ανάπτυξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην Ελλάδα και Διεθνώς
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κουρουθανάσης Παναγιώτης
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κωδικός Πρόσκλησης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ VIVA WALLET AE και ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 13.000,00 €

Η σύμβαση αφορά στην ανάθεση εκπόνησης μελέτης για λογαριασμό της VIVA WALLET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με αντικείμενο τον προσδιορισμό καινοτόμων εγαρμογών για την αύξηση της διείσδυσης του ηλςεκτρονικού επιχειρείν. Ειδικότερα:
- μοντέλα ηλεκτρονικού επιχειρείν που ενισχύουν το επίπεδο καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας σε νέες ηλεκτρονικές επιχειρήσεις
- προσκλήσεις ανάπτυξης των καινοτόμων εφαρμογών και τις μορφές συνέργειάς τους με εδραιωμένες επιχειρήσεις και εφαρμογές στο χώρο και
- προτάσεις για την ανάπτυξη του κλάδου του ηλεκτρονικού επιχειρείν τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας