80311: Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού της Πράξης «Τηλέμαχος» - Καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων MIS 5007986
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αυλωνίτης Μάρκος
Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού της Πράξης «Τηλέμαχος» - Καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων MIS 5007986
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ42 «Εκτίμηση επικινδυνότητας και δράσεις πρόληψης κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές (σεισμοί)» Α/Α ΟΠΣ: 1967
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 92.699,92 €
Ακρωνύμιο: ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

Στο πλαίσιο της Πράξης «Τηλέμαχος» δημιουργήθηκε ένα καινοτόμο σύστημα για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου στα Ιόνια Νησιά, μιας περιοχής που χαρακτηρίζεται σεισμικά και τεκτονικά ως η πιο ενεργή του Ελληνικού χώρου και μια από τις πιο ενεργές παγκοσμίως. Η έντονη σεισμικότητα του χώρου αυτού αποδίδεται κυρίως στην παρουσία του ρήγματος μετασχηματισμού της Κεφαλονιάς και αποδεικνύεται όχι μόνο από την ιστορική αλλά κι από την πρόσφατα και ενόργανα καταγεγραμμένη σεισμικότητα, που περιλαμβάνει μεγάλους σεισμούς με εκτεταμένες επιπτώσεις στους ανθρώπους, στο φυσικό περιβάλλον, στα κτίρια και στις υποδομές των Ιονίων Νήσων.

Οι εταίροι της Πράξης ήταν η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (συντονιστής του έργου), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η Πράξη υλοποιήθηκε μέσω 10 Υποέργων:
Υποέργο 01: Ανάλυση και Εκτίμηση Κινδύνων (υλοποίηση από ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ)
Υποέργο 02: Ανάπτυξη Καινοτόμου Συστήματος, υλοποιήθηκε από τον ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου (κωδ. έργου 80306) και αφορούσε στην ανάπτυξη καινοτόμου υλικού και λογισμικού για την διαχείριση σεισμικού κινδύνου καθώς και συναφών φαινομένων. Ειδικότερα, αναφέραται ο σχεδιασμός και οι ανάπτυξη σεισμογράφων – επιταχυσιογράφων χαμηλού κόστους με σκοπό για πρώτη φορά να αναπτυχθεί ένα σεισμολογικό δίκτυο πυκνό, μεγάλης κλίμακας συνεισφέροντας στην ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου
Υποέργο 03: Δόμηση Επιχειρησιακού Συστήματος υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Υποέργο 04: Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού – Πλήρες Σύστημα Δορυφορικού Γεωδαιτικού Σταθμού Αναφοράς GNSS και Συστήματος Παροχής Ενέργειας υλοποιήθηκε από τον ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου (κωδ. έργου 80311)
Υποέργο 05: Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού υλοποιήθηκε από τον ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου (κωδ. έργου 80311) 
Υποέργο 06: Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού – Συστήματα Εγκατάστασης υλοποιήθηκε από τον ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου (κωδ. έργου 80311) 
Υποέργο 07: Παρακολούθηση πρόδρομων φαινομένων υλοποιήθηκε από τον ΕΛΚΕ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
Υποέργο 08: Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού υλοποιήθηκε από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών
Υποέργο 09: Εκπαιδευτικές - Ενημερωτικές Δράσεις υλοποιήθηκε από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ)
Υποέργο 10: Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού επιχειρησιακού εξοπλισμού υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας