80310: ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία
COMPETITIVNESS
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καπιδάκης Σαράντος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Προϋπολογισμός: 40.000,00
Έργο Φορέα: ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία
Είναι Κεντρικό Υποέργο

Εμπλουτισμός του clarin:el - εθνικού δικτύου Γλωσσικής Τεχνολογία (www.clarin.gr) με περιεχόμενο από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, συγκεντρώνοντας πολύγλωσσα σώματα παράλληλων κειμένων και γλωσσάρια από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας καθώς και γλωσσάρια και θησαυρούς από το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας. Επίσης, μέσω δράσεων εκπαίδευσης και διάχυσης, το υποέργο θα προσπαθήσει να εξοικειώσει τους χρήστες του πανεπιστημίου αλλά και άλλο κοινό με τη clarin:el, και θα τους βοηθήσει να συνεισφέρουν και να αξιοποιήσουν το περιεχόμενό του.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας