80300: Ανάκτηση και Εξόρυξη Γνώσης από Μουσικά Συμβολικά Δεδομένα
INNOVATION
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κερμανίδου Κάτια - Λήδα
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΛΙΔΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 9.000,00

Ανάκτηση και Εξόρυξη Γνώσης από Μουσικά Συμβολικά Δεδομένα


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας