80296: Έξυπνη επιλογή & διαχείριση ποικιλιών οίνου με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μυλωνάς Φοίβος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝΙΟ40
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 195.250,00
Έργο Φορέα: Έξυπνη επιλογή & διαχείριση ποικιλιών οίνου με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής
Είναι Κεντρικό Υποέργο

Εισαγωγή νέων τεχνολογιών για την υποστήριξη της διαχείρισης των αμπελώνων, όπως μετεωρολογικοί και περιβαλλοντικοί αισθητήρες και η τηλεπισκόπηση,που κάνουν δυνατή τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της παραγωγής και, παράλληλα, μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ειδικότερα, η πράξη αφορά στο πρόβλημα της επιλογής της κατάλληλης ποικιλίας ή βιοτύπου αμπελιού, η οποία ταιριάζει στις συγκεκριμένες εδαφοκλιματικές συνθήκες, με σκοπό την αναμπέλωση ήδη υπαρχόντων αμπελώνων με τρόπο τεχνολογικά "έξυπνο" και πρακτικά αποδοτικό


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας