80296: Έξυπνη επιλογή & διαχείριση ποικιλιών οίνου με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής MIS 5007310
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μυλωνάς Φοίβος
Έξυπνη επιλογή & διαχείριση ποικιλιών οίνου με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής MIS 5007310
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ40 «Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της αγροδιατροφής» Α/Α ΟΠΣ: 1934
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 190.145,69 €
Ακρωνύμιο: ΕΥΟΙΝΟΣ

Η πράξη «ΕΥΟΙΝΟΣ» εστίασε στην πρακτική της «αμπελουργίας ακριβείας» με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών για την υποστήριξη της διαχείρισης των αμπελώνων, όπως μετεωρολογικοί και περιβαλλοντικοί αισθητήρες και η τηλεπισκόπηση, που  κάνουν δυνατή τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της παραγωγής και, παράλληλα, μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  
Ειδικότερα, η πράξη αφορά στο πρόβλημα της επιλογής της κατάλληλης ποικιλίας ή βιοτύπου αμπελιού, η οποία ταιριάζει στις συγκεκριμένες εδαφοκλιματικές συνθήκες, με σκοπό την αναμπέλωση ήδη υπαρχόντων αμπελώνων με τρόπο τεχνολογικά "έξυπνο" και πρακτικά αποδοτικό. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της τοπικής διακύμανσης των παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση των αμπελώνων και την ποιότητα των σταφυλιών (εδαφολογικά και μικροκλιματικά χαρακτηριστικά), και στη συνέχεια οι μετρήσεις αυτές, σε συνδυασμό με την απόδοση του εκάστοτε αμπελώνα, επεξεργάστηκαν με τη χρήση τεχνικών υπολογιστικής νοημοσύνης προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σχετικά με την καταλληλότητα των ποικιλιών ή βιοτύπων και την αναγκαιότητα αναμπέλωσης του συγκεκριμένου πεδίου που επιλέχθηκε για τη μελέτη. 
Με το πέρας του έργου ΕΥΟΙΝΟΣ αναπτύχθηκε ένα ready-to-market προϊόν, πλήρως λειτουργικό, το οποίο βασιζόμενο σε έρευνα αιχμής και την τεχνολογία προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση και επιλογή κατάλληλων ποικιλιών οίνου. Τμήματα της αγοράς που αποτελούν πιθανούς ενδιαφερόμενους περιλαμβάνουν οποιονδήποτε οργανισμό οινοκαλλιεργητών, γεωργικούς συνεταιρισμούς, μεμονωμένους καλλιεργητές, οινοποιεία, εταιρίες όλων των σταδίων παραγωγής και εμφιάλωσης οίνου, venture capitalists, κ.α..


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας