80295: Πιλοτικό Σύστημα Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων Συγχρονισμένης Παρακολούθησης Κλιματολογικών και Εδαφολογικών Παραμέτρων σε Ελαιώνες MIS 5007309
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Οικονόμου Κωνσταντίνος
Πιλοτικό Σύστημα Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων Συγχρονισμένης Παρακολούθησης Κλιματολογικών και Εδαφολογικών Παραμέτρων σε Ελαιώνες MIS 5007309
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ40 «Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της αγροδιατροφής» Α/Α ΟΠΣ: 1934
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 173.511,81 €

Το αντικείμενο του έργου ήταν η δημιουργία ενός πιλοτικού ασύρματου δικτύου αισθητήρων το οποίο θα εγκατασταθεί σε επιλεγμένο ελαιώνα δίνοντας τη δυνατότητα λήψης κλιματολογικών και εδαφολογικών μετρήσεων με υψηλής ακρίβειας συγχρονισμό και διακριτότητα.
Το ασύρματο δίκτυο αισθητήρων που θα δημιουργηθεί, θα αποτελείται από επιμέρους συσκευές οι οποίες θα φέρουν αισθητήρες μέτρησης κλιματολογικών και εδαφολογικών παραμέτρων και θα επικοινωνούν ασύρματα (WiFi/3G κ.λπ.) με  κεντρικό σταθμό για τη συλλογή των μετρήσεων. Επίσης, θα συντελεστεί έρευνα για την ανάπτυξη καινοτόμων αλγορίθμων συγχρονισμού των εσωτερικών μετρητών οι οποίοι θα έχουν χαμηλές απαιτήσεις επεξεργαστικής ισχύος και κατανάλωσης ενέργειας ώστε να ενσωματωθούν στις συσκευές του ασύρματου δικτύου αισθητήρων, δημιουργώντας ένα κοινό ρολόι αναφοράς για όλες. Με τον τρόπο αυτό οι κλιματολογικές και εδαφολογικές μετρήσεις που θα λαμβάνονται στον ελαιώνα θα είναι συγχρονισμένες μεταξύ τους με μεγάλη ακρίβεια, γεγονός που θα παρέχει υψηλότερη αξιοπιστία για την εξαγωγή των όποιων συμπερασμάτων.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας