80294: Ανάπτυξη έξυπνης εφαρμογής για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και πρόβλεψη σε πραγματικό χρόνο της δακοπροσβολής και των ασθενειών του ελαιώνα
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αυλωνίτης Μάρκος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝΙΟ40
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 219.485,00
Έργο Φορέα: Ανάπτυξη έξυπνης εφαρμογής για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και πρόβλεψη σε πραγματικό χρόνο της δακοπροσβολής και των ασθενειών του ελαιώνα
Είναι Κεντρικό Υποέργο

Ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων πληροφορικής για την αντιμετώπιση των κύριων προβλημάτων των ελαιοπαραγωγών σχετικά με την επίδραση του μικροκλίματος του ελαιώνα, των ασθενειών του και της δακοπροσβολής / σχεδίαση και ανάπτυξη μιας εξύπνης συσκεύης : του «Ελαιοπαρατηρητή»


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας