80294: Ανάπτυξη έξυπνης εφαρμογής για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και πρόβλεψη σε πραγματικό χρόνο της δακοπροσβολής και των ασθενειών του ελαιώνα MIS 5007257
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αυλωνίτης Μάρκος
Ανάπτυξη έξυπνης εφαρμογής για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και πρόβλεψη σε πραγματικό χρόνο της δακοπροσβολής και των ασθενειών του ελαιώνα MIS 5007257
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ40 «Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της αγροδιατροφής» Α/Α ΟΠΣ: 1934
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 210.743,61 €
Ακρωνύμιο: ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

Το έργο με τίτλο "Ανάπτυξη έξυπνης εφαρμογής για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και πρόβλεψη σε πραγματικό χρόνο της δακοπροσβολής και των ασθενειών του ελαιώνα" αποτελεί το Υποέργο 01 της Πράξης "Ανάπτυξη έξυπνης εφαρμογής για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και πρόβλεψη σε πραγματικό χρόνο της δακοπροσβολής και των ασθενειών του ελαιώνα" η οποία είχε ως αντικείμενο την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων πληροφορικής για την αντιμετώπιση των κύριων προβλημάτων των ελαιοπαραγωγών σχετικά με την επίδραση του μικροκλίματος του ελαιώνα, των ασθενειών του και της δακοπροσβολής.
Κεντρικό σημείο του έργου αποτελεί η σχεδίαση και ανάπτυξη του «Ελαιοπαρατηρητή», μιας έξυπνης συσκευής που τοποθετείται στον ελαιώνα και με το λογισμικό που την συνοδεύει θα «μετράει» την υγεία των ελαιόδεντρων και θα προειδοποιεί τόσο τους αρμόδιους φορείς όσο και τους  παραγωγούς για επερχόμενους κινδύνους. Επιπρόσθετα, θα δημιουργηθεί μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα μέσω της οποίας θα προωθούνται οι ειδοποιήσεις στους ενδιαφερόμενους.

Η Πράξη υλοποιήθηκε μέσω 2 Υποέργων:

Υποέργο 01: Ανάπτυξη έξυπνης εφαρμογής για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και πρόβλεψη σε πραγματικό χρόνο της δακοπροσβολής και των ασθενειών του ελαιώνα (κωδ. ΕΛΚΕ 80294)
αντικείμενο του οποίου ήταν η ανάπτυξη μιας καινοτόμου συσκευής – εφαρμογής για τον απομακρυσμένο έλεγχο του Ιόνιου Ελαιώνα σε καθημερινή βάση για πιθανή εκδήλωση ασθενειών.

Υποέργο 02: Προσδιορισμός απαιτήσεων για την παρακολούθηση των ασθενειών του ελαιώνα και αξιολόγηση του πρότυπου ευφυούς  συστήματος (κωδ. ΕΛΚΕ 80385)
αντικείμενο του οποίου ήταν η βιβλιογραφική μελέτη αλλά και η μελέτη πεδίου σχετικά με ένα σύστημα παρακολούθησης βασισμένο στον έγκαιρο εντοπισμό του επιπέδου καταπόνησης των φυτών ως ένδειξη πιθανών ασθενειών.  Σε εγκατεστημένες καλλιέργειες, η έγκαιρη αναγνώριση του προβλήματος θα βοηθήσει να σχεδιαστεί ένα αποτελεσματικό σχέδιο Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης (και πριν η προσβολή επεκταθεί και γίνει δυσεξόντωτη). Και η αξιολόγηση της καινοτόμου εφαρμογής του «Ελαιοπαρατηρητή» ως προς την αξιοπιστία των δεδομένων αλλά και των προβλέψεων του αντίστοιχου Συστήματος Έγκαιρης προειδοποίησης Ασθενειών του «Ελαιοπαρατηρητή».


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας