80291: Απόκτηση ακαδημαϊκής, διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2017-2018 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Φλώρος Ανδρέας
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ45
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Έργο Φορέα: Απόκτηση ακαδημαϊκής, διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2017-2018 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Είναι Κεντρικό Υποέργο

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού μέσω της διδασκαλίας μαθημάτων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ειδικότερα, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο αντιστοιχούν 26 θέσεις, οι οποίες, με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος κατανέμονται στα κάτωθι Τμήματα: 1. Τμήμα Ιστορίας, 2. Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, 3. Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 4. Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, 5. Τμήμα Πληροφορικής, 6. Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας