80271: Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Φλώρος Ανδρέας
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Προϋπολογισμός: 50.000,00
Έργο Φορέα: Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, μέσω της διδασκαλίας μαθημάτων στο ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Ειδικότερα στα Τμήματα:

Τμήμα Ιστορίας, Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας ,Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Τμήμα Πληροφορικής, Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας

Τα μαθήματα αυτά είναι ενταγμένα στα προγράμματα σπουδών των οικείων Τμημάτων ως επιλογής, προαιρετικά, υποχρεωτικά επιλογής, κατ' επιλογή υποχρεωτικά ή σεμιναριακά μαθήματα, για τα οποία δεν καταβάλλονται κανενός είδους δίδακτρα από τους φοιτητές που τα παρακολουθούν, ενώ διδάσκονται αποκλειστικά διά ζώσης (όχι εξ' αποστάσεως). Όλα δε τα μαθήματα διαθέτουν διδακτικές / ECTS μονάδες και προσμετρώνται για την λήψη του πτυχίου από τους φοιτητές. Η ανωτέρω διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας στους επιλεγέντες υποψηφίους ενός εξαμηνιαίου μαθήματος . Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης, πέραν της άμεσης ωφέλειας των δυνητικών δικαιούχων, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τον βαθμό υλοποίησης του διδακτικού έργου στο Ίδρυμα, μέσω της πιθανής ανανέωσης του περιεχομένου των μαθημάτων, καθώς επίσης και της κάλυψης των επιμέρους διδακτικών αντικειμένων από νέους επιστήμονες με μεγαλύτερη εξειδίκευση και συνάφεια ως προς το γνωστικό τους αντικείμενο.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας