80270: Κεντρικές δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Ιονίου Πανεπιστημίου
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρακάκης Εμμανουήλ
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Προϋπολογισμός: 548807,32
Έργο Φορέα: Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου 2014-2020
Είναι Κεντρικό Υποέργο

Υλοποίηση δράσεων για την ποιοτική και αποτελεσματική πρακτική άσκηση των φοιτητών του Ιδρύματος ( κεντρικές υποστηρικτικές δράσεις )


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας