80268: Παγκόσμιο Συνέδριο για την έρευνα στη Γενετική, τη Γηριατρική και στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες (GeNeDis) και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βλάμος Παναγιώτης
Παγκόσμιο Συνέδριο για την έρευνα στη Γενετική, τη Γηριατρική και στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες (GeNeDis) και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας.
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Συνέδρια
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 248.280,64 €

GeNeDis is a World Congress on “Genetics, Geriatrics and Neurodegenerative Diseases Research” that takes place every two year  includes plenary lectures, parallel symposia and workshops covering modern scientific topics of interest: Geriatrics, Neurodegenerative Disease,  Computational Biology, Bioinformatics, Bioethics, Neuroimaging, Neurobiology, Pharmacogenomics, Genome Engineering, System Biology, Clinical Genetics & Genomics, Mental disorders, Quality of life & health care. The conference is organised by the Laboratory of Bioinformatics and Human Electrophysiology (BiHELab) of the Department of Informatics of the Ionian University. 

 


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας