80262: Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου (MIS) 5000647 - Υποέργο 1
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ευσταθίου Αθανάσιος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Ιστορίας
Προϋπολογισμός: 548.807,32
Έργο Φορέα: Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου 2014-2020
Είναι Κεντρικό Υποέργο

Πρακτική άσκηση των φοιτητών σε τμήματα του Ιονίου Πανεπιστήμιου


Επιστροφή