80262: Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου (MIS) 5000647 - Υποέργο 1
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Προϋπολογισμός: 548.807,32
Έργο Φορέα: Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου 2014-2020
Είναι Κεντρικό Υποέργο

Πρακτική άσκηση των φοιτητών σε τμήματα του Ιονίου Πανεπιστήμιου


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας