80261: Η ναυτιλία των Ελλήνων στα χρόνια της Επανάστασης: Εμπορικός και πολεμικός στόλος, 1821-1831
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δαμηλάκου Μαρία
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Γενική Κατηγορία
Κωδικός Πρόσκλησης: Επιχορήγηση Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Ιστορίας
Προϋπολογισμός: 116.383,72 €

Το ερευνητικό πρόγραμμα αναδεικνύει το ρόλο του εμπορικού και πολεμικού στόλου στην επιτυχή έκβαση της Ελληνικής Επανάστασης αλλά και κατά τα πρώτα έτη συγκρότησης του Ελληνικού Κράτους, συνεξετάζοντας, για πρώτη φορά, την οικονομική και πολεμική του λειτουργία. H πρωτοτυπία του εγχειρήματος έγκειται στην ανάδειξη της συνέχισης της εμπορικής ναυτιλίας στα χρόνια της επανάστασης, στις πολλαπλές και συμπληρωματικές χρήσεις του πλοίου ως εμπορικού, πολεμικού και καταδρομικού και στη σημασία των δραστηριοτήτων αυτών στην οικονομία του υπό διαμόρφωση κράτους.

Μέσα από ενδελεχή έρευνα στα ιστορικά αρχεία στην Ελλάδα, τα λιμάνια της Δυτικής Ευρώπης, της Μαύρης Θάλασσα  αλλά και την Τουρκία, φωτίζονται οι διαφορετικές πτυχές της συγκρότησης του στόλου: η θεσμική  οργάνωση από την Προσωρινή Διοίκηση, η οικονομική του λειτουργία, οι παράπλευρες δραστηριότητες του πλοίου κατά τη διάρκεια του πολέμου, η σύνδεση του στόλου με τις τοπικές κοινωνίες και τους ναυτότοπους, συμβάλλοντας σε μια διαφορετική, φρέσκια οπτική της Επανάστασης. Παράλληλα συνεξετάζεται η πρόσληψη της Επανάστασης από τις Οθωμανικές αρχές και οι επιπτώσεις που είχε στην εξέλιξη του οθωμανικού εμπορικού και πολεμικού στόλου και  στη ναυτιλιακή αγορά της Κωνσταντινούπολης και της Μαύρης Θάλασσας.  

Το έργο επικεντρώθηκε στην

  1.  Εκπόνηση ενός συλλογικού τόμου, με τη συμμετοχή όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας, που καταγράφει και αναλύει τα αποτελέσματα του έργου. Ο τόμος με τίτλο Ο εμπορικός και πολεμικός στόλος στην Ελληνική Επανάσταση (1821-1831) βρίσκεται υπό δημοσίευση από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
  2.  Διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας μέσα από μια σειρά δημοσιεύσεων

Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας