80258: Πρόγραμμα υποστήριξης πανεπιστημιακών υποτρόφων Τμήματος Τ.Η.Ε. του Ιονίου Παν/μίου
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα Πανεπιστημιακών Υποτρόφων
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Αφορά στη διαχείριση των πανεπιστημιακών υποτρόφων του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Τμήματος.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας