80256: Δραστηριότητες εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων ΙΠ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σιούτας Σπυρίδων
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κωδικός Πρόσκλησης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών και ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 58.882,78 €

Αφορά στην παροχή υπηρεσιών από το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας