80254: ΠΜΣ Παιδαγωγική της Μουσικής
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καλδή Μιράντα
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα ΠΜΣ
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργάνωσε και λειτούργησε από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 έως το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Παιδαγωγική της Μουσικής», σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1106/19-05-2015 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (ΦΕΚ 1200/23.06.2015, τ. Β’).

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Παιδαγωγική της Μουσικής ήταν η επιστημονική και καλλιτεχνική κατάρτιση και ειδίκευση στα αντικείμενα της Μουσικής Παιδαγωγικής, της Διεύθυνσης Σχολικής Χορωδίας και της Διεύθυνσης Παιδικής και Νεανικής Χορωδίας.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Παιδαγωγική της Μουσικής στόχευε στην οργάνωση, ανάπτυξη και αξιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης και πράξης στον τομέα της μουσικής διδασκαλίας, μάθησης και εκτέλεσης, στην παραγωγή, εφαρμογή,
διάδοση και αξιοποίηση της νέας γνώσης, καθώς και στην πρακτική και θεωρητική κατάρτιση στα προαναφερθέντα αντικείμενα.
Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με κατεύθυνση στη Μουσική Παιδαγωγική ήταν:
α) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, πρακτικής εφαρμογής και έρευνας στο αντικείμενο της Μουσικής Παιδαγωγικής, με σκοπό μία σύγχρονη θεώρηση της μουσικής διδασκαλίας και μάθησης, με έμφαση στη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, στην κριτική και βιωματική προσέγγιση της μουσικής παιδαγωγικής και στην παροχή μιας διεπιστημονικής θεώρησης της μουσικής εκπαίδευσης που προκύπτει από το διάλογο με διάφορα επιστημονικά και καλλιτεχνικά πεδία.
β) Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων στο αντικείμενο της Μουσικής Παιδαγωγικής.
Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με κατεύθυνση στη Διεύθυνση Σχολικής Χορωδίας καθώς και με κατεύθυνση στη Διεύθυνση Παιδικής και Νεανικής Χορωδίας ήταν:
α) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, πρακτικής εφαρμογής και έρευνας στα αντικείμενα της Διεύθυνσης Σχολικής Χορωδίας και της Διεύθυνσης Παιδικής και Νεανικής Χορωδίας, με σκοπό την κατάρτιση διευθυντών χορωδίας μέσα από σύγχρονες διδακτικές μεθόδους και τεκμηριωμένες πρακτικές, με έμφαση στην παιδαγωγική της χορωδίας, τη φωνητική αγωγή και το χορωδιακό ρεπερτόριο για παιδιά και νέους.
β) Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων στα αντικείμενα της Διεύθυνσης Σχολικής Χορωδίας και της Διεύθυνσης Παιδικής και Νεανικής Χορωδίας.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας