80207: Συνέδριο προσομοίωσης ΟΥΝΕΣΚΟ Κέρκυρα-Simunesco
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λίβας Σωτήρης
Συνέδριο προσομοίωσης ΟΥΝΕΣΚΟ Κέρκυρα-Simunesco
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Συνέδρια
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Προϋπολογισμός: 31.529,26 €

Το SimUnesCO συνιστά το πρώτο, αλλά και ταυτόχρονα το μοναδικό στην ελληνική επικράτεια διεθνές συνέδριο προσομοίωσης της λειτουργίας των οργάνων του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, ήτοι της UNESCO. Διοργανώθηκ επί πέντε συναπτά έτη (2013-2018) υπό την αιγίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου στα πλαίσια του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του ως άνω Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο νησί της Κέρκυρας.

Το συνέδριο εδράζεται σε ένα «παιχνίδι ρόλων», κατά το οποίο κάθε συμμετέχων-φοιτητής αναλαμβάνει να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα της χώρας που του έχει ανατεθεί ως πραγματικός διπλωμάτης.

Η ανάπτυξη του εποικοδομητικού διαλόγου και της διαπραγμάτευσης μεταξύ των νέων σε ζητήματα που άπτονται της εκπαίδευσης, της επιστήμης και του πολιτισμού, η καλλιέργεια της κριτικής τους ικανότητας με την παράλληλη διεύρυνση των πνευματικών τους οριζόντων, καθώς επίσης και η συμμετοχή συνέδρων από κράτη του εξωτερικού με στόχο την προώθηση της πολυπολιτισμικότητας και την επίτευξη διαπολιτισμικής επικοινωνίας συνιστούν ψήγματα του συνολικότερου οράματός μας.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας