80204: Εργαστήριο Ηλεκτροακουστικής Μουσικής Έρευνας και Εφαρμογών
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μνιέστρης Ανδρέας
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κωδικός Πρόσκλησης: Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Προϋπολογισμός: 8.450,00 €

Αφορά στην παροχή υπηρεσιών από το  Εργαστήριο Hλεκτροακουστικής Μουσικής Έρευνας (ΕΡΗΜΕΕ) και Εφαρμογών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου

 

Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας