80178: Ιστορία της κοινωνικής βίας στην Κρήτη και στα Ιόνια νησιά κατά την πρώιμη νεότερη και νεότερη περίοδο (15ος-18ος αι.) Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ»
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καραπιδάκης Νικόλαος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Γενική Κατηγορία

Επιστροφή