80075: Καινοτόμες υπηρεσίες για την ενίσχυση της συνεργασίας και της διεθνοποίησης των ΜΜΕ στον τομέα της βιομηχανίας αγροτικών τροφίμων.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παππάς Θεόδωρος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Γενική Κατηγορία

Επιστροφή