5010951: Λαέρτης- Καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης φυσικών κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αυλωνίτης Μάρκος
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ43

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : 5010951 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΛΑΕΡΤΗΣ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
(LAERTIS- INNOVATIVE RISK MANAGEMENT SYSTEM IN THE REGION OF IONIAN ISLANDS) 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αυλωνίτης Μάρκος (Υποέργο 3)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναστάσιος Καλημέρης (Υποέργο2) 
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ52
Προϋπολογισμός: 2.807.269,00  ευρώ

Η προτεινόμενη πράξη αφορά την ανάπτυξη ενός καινοτόμου επιχειρησιακού συστήματος διαχείρισης φυσικών κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, μέσω της εκτίμησης και αξιολόγησης φυσικών κινδύνων. Περιλαμβάνει την ανάλυση δεδομένων με καινοτόμες μεθοδολογίες συμπεριλαμβανομένων γεωπεριβαλλοντικών, γεωλογικών, υδρομετεωρολογικών παραμέτρων, ανάλυση δορυφορικών εικόνων, την εκτίμηση του κινδύνου από πυρκαγιές, πλημμύρες, διάβρωσης στη χέρσο και στις ακτές, ακραία καιρικά φαινόμενα και την κλιματική αλλαγή, καθώς και του κινδύνου κατολισθήσεων (στη χέρσο και στις ακτές) και καταπτώσεων. Στην πράξη περιλαμβάνεται η ανάπτυξη (με βάση την ανωτέρω αξιολόγηση ) ενός καινοτόμου συστήματος για την αξιολόγηση των κινδύνων, την υποστήριξη του συντονισμού και της λήψης αποφάσεων, επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων σε ψηφιακό περιβάλλον και περιβάλλον GIS. 

Υποέργο 2: Τρέχουσες Μετεωρολογικές Συνθήκες, Κλιματική Μεταβλητότητα, και Εκτίμηση Κινδύνου Δασικής Πυρκαγιάς στα Επτάνησα (ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ)
Προϋπολογισμός: 307.269,00 ευρώ

Υποέργο 3: Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος διαχείρισης φυσικών κινδύνων (ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ)
Προϋπολογισμός: 400.000,00 ευρώ 


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας