5007986: Τηλέμαχος – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αυλωνίτης Μάρκος
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ42

Προϋπολογισμός: 1.209.991,28 ευρώ


Η προτεινόμενη πράξη αναφέρεται στη δημιουργία ενός καινοτόμου συστήματος για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου στα Ιόνια Νησιά, μιας περιοχής που χαρακτηρίζεται σεισμικά και τεκτονικά ως η πιο ενεργή του Ελληνικού χώρου και μια από τις πιο ενεργές παγκοσμίως. Η έντονη σεισμικότητα του χώρου αυτού αποδίδεται κυρίως στην παρουσία του ρήγματος μετασχηματισμού της Κεφαλονιάς και αποδεικνύεται όχι μόνο από την ιστορική αλλά κι από την πρόσφατα και ενόργανα καταγεγραμμένη σεισμικότητα, που περιλαμβάνει μεγάλους σεισμούς με εκτεταμένες επιπτώσεις στους ανθρώπους, στο φυσικό περιβάλλον, στα κτίρια και στις υποδομές των Ιονίων Νήσων.

Υποέργο 2: Ανάπτυξη Καινοτόμου Συστήματος (ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ)
Προϋπολογισμός: 390.000,00

Υποέργο 5: Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού (Ανοικτή διαδικασία)
Προϋπολογισμός: 150.000,00


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας