Υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Social Media
Δημοσίευση: 15-02-2021 20:52 | Προβολές: 1075

Αξιότιμα μέλη ΔΕΠ,

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα μέλη ΔΕΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου που συμμετέχουν σε έργα/προγράμματα με την ιδιότητα:

α) του Επιστημονικού Υπεύθυνου,

β) του αναπληρωτή Επιστημονικού Υπεύθυνου και

γ) του μέλους επιτροπής διαγωνισμού προμηθειών και υπηρεσιών προϋπολογισμού άνω των 150.000€,  

είναι υπόχρεοι υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δήλωση ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ) έως 28.2.2021.

Για όσους πρώτη φορά απέκτησαν μία από τις παραπάνω ιδιότητες εντός τους 2020 απαιτείται να γίνει αρχική δήλωση έως την παραπάνω ημερομηνία.

Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην Ελισσάβετ Παπαδοπούλου και τον Κωνσταντίνο Δουκάκη: τηλ. 2661087606, email: lpapado@ionio.gr  & ksd1979@ionio.gr

 

Η αναπλ. Προϊσταμένη της Μ.Ο.Δ.Υ. Ε.Λ.Κ.Ε. Ι.Π.

Έφη Αυγερινού


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας